صفحه ۱۷۹

مسائل حج

(سؤال) احتراما همان گونه که مستحضرید رؤیت هلال ماه ذی الحجة الحرام 1428 ق در عربستان سعودی با ایران و سایر بلاد هم افق با آن، دو روز اختلاف دارد. (که به نظر می‎رسد بیشتر دارای جنبه سیاسی است) و از آن جا که اعمال و مناسک حج در ایام خاص باید صورت بگیرد از جمله وقوف در عرفات، منی، مشعرالحرام و. . . و نیز به صرف این که باید در کنگره عظیم حج با سایر مسلمین وحدت و انسجام اسلامی را حفظ کنیم، افرادی که برای نخستین بار جهت انجام مناسک حج به مکه مکرمه مشرف شده اند و شاید بار دیگر نتوانند به هر عللی شرکت کنند، با توجه به این تغییر تقویم؛ آیا به فتوای حضرت عالی توانسته اند حجة الاسلام را به جا آورند؟ یعنی اعمال و مناسک آنها صحیح است یا مجددا باید به حج مشرف شوند؟ به هر حال در این گونه موارد و تغییر تقویم ها تکلیف چیست ؟

(جواب:) در زمان خلفای اموی و عباسی، امیرالحاج از ناحیه آنان تعیین می‎شد و حاکمیت با آنان بود و مع ذلک ائمه ما(ع) در حج با آنان هماهنگ بودند و هیچ شنیده نشده که آن بزرگواران مخفیانه وقوف به عرفات یا مشعر را تکرار کرده باشند، پس در صورتی که یقین به مخالفت نظر آنان - نسبت به ماه با واقعیت - نداشته باشید متابعت آنان مجزی است، ولی در صورت یقین به اشتباه آنان متابعت آنان مشکل است، در این رابطه می‎توانید به مسأله 515 صفحه 191 از "مناسک حج" این جانب مراجعه کنید.

(سؤال) قطعه زمینی است که مالکش می‎توانسته با بودن آن به حج مشرف شود، ولی مدعیانی داشته که مالک را از تصرف در آن باز می‎داشته اند. مالک نذر کرده که اگر زمین یاد شده آزاد شود آن را در راه امام حسین (ع) خرج کند. اکنون این زمین

ناوبری کتاب