صفحه ۱۷۷

(جواب:) ابن سبیل در مورد سؤال صدق نمی کند، بلکه این مورد با سهم سبیل الله زکات بهتر منطبق است. و سبیل الله که یکی از مصارف زکات است، بر هر کار خیر و مطلوبی که شرعا و عقلا مطلوب است به خصوص امور مربوط به اجتماع، صدق می‎کند.

زکات فطره

(سؤال) آیا فرزند می‎تواند زکات فطره خود و عائله اش را به مادرش که همراه او زندگی می‎کند بدهد تا به مصرف دارو و درمان خود برساند؟

(جواب:) مؤونه متعارف پدر و مادر اگر فقیر باشند به عهده فرزندان است بنابراین نمی توانند بابت زکات حساب کنند.

(سؤال) کسی که فقیر نیست، اما بر عائله اش سخت می‎گیرد و خرجی درستی نمی دهد؛ آیا عائله او می‎توانند برای درمان و دارو و غیره از زکات فطره استفاده کنند؟

(جواب:) با فرض سؤال اشکال ندارد.

(سؤال) مراسم چهلمین شب درگذشت پدرم مصادف با شب عید سعید فطر است در صورتی که در شب عید فطر، پذیرایی افطاری از میهمانان داشته باشیم، آیا زکات فطره میهمانان بر عهده ماست یا این که بر عهده خود میهمانان است ؟

(جواب:) اگر در مغرب شب عید مهمان و نانخور شما باشند فطره آنان بر عهده شماست، مگر این که با اجازه شما خودشان بدهند و می‎توانید چهلم را یک روز جلو بیندازید، ضرورت ندارد روز چهلم شب عید باشد.

(سؤال) خانم سالخورده ای است که با پسرش زندگی می‎کند، وی می‎گوید که پسرش خرج دارو و درمان و مسافرت او را نمی دهد؛ آیا چنین شخصی می‎تواند برای دارو و درمان و خرج مسافرت خود از زکات فطره استفاده کند؟

(جواب:) اشکال ندارد.

(سؤال) آیا زکات فطره را می‎توان در امور عمرانی و یا فرهنگی مسجد و یا مدرسه (همچون کتابخانه و...) مصرف کرد؟

ناوبری کتاب