صفحه ۱۷۳

است و شخص بدهکار، برئالذمه می‎شود؟

(جواب:) اگر از مرجعی که تقلید می‎کنند یا نماینده او اجازه بگیرند که مبلغی از سهم امام (ع) را به فقرا و مبلغی از سهم سادات را به سادات مستحق - در صورتی که شخص فقیر و سید مستحق و واجب النفقه نباشند - بپردازند صحیح است، ولی بخشش به خود بدهکار معنا ندارد.

(سؤال) فقیری که از دادن خمس معاف است و حساب سال خمسی هم ندارد، اگر درآمدی مثلا بخششی به او شود، آیا باید فورا خمس دهد یا بعد از گذشت سال خمس دارد؟

(جواب:) اگر در طول سال صرف نیازهای زندگی نشده باشد متعلق خمس است.

(سؤال) فردی گاراژی داشته که خمس خرید آن را داده بوده است فعلا آن را فروخته و خریداران آن را برای حسینیه خریداری کرده اند و مبلغ پنج میلیون تومان از پول آن را بابت خمس حساب کرده اند که از مجتهد رسید بیاورند؛ آیا مورد قبول است ؟

(جواب:) اگر مجتهد به نیت سهم امام (ع) قبول کرده و از مبلغ کسر کرده قبول است ان شاءالله.

(سؤال) آیا می‎توان سهم سادات را به کسی داد که مادرش سید است ؟

(جواب:) جایز نیست.

(سؤال) یکی از مشتری های شرکت تعاونی فرش دستباف، اعلام ورشکستگی کرده و حدودا بیست میلیون تومان بدهی ایشان محاسبه شده که پنج میلیون آن بدهی به شرکت تعاونی مذکور و بقیه به اهالی بازار است. از طرفی هم کل دارایی وی یک منزل مسکونی است و مال دیگری ندارد، لذا به خاطر آبروی این خانواده تصمیم گرفته شد که منزل ایشان را به وی برگردانده و اگر اجازه می‎فرمایید به جای سهم امام حساب کنند، ولی شرکت مجاز به این کار نیست، چون شرکت در حدود 4000 عضو دارد که همه از قشر کم درآمدند. حال سؤال این است که آیا طلبکارهای بازار می‎توانند به جای سهم امام بدهی خود را حساب کنند و در ضمن تکلیف شرکت تعاونی چیست و چگونه می‎تواند عمل کند که حق شرکت ضایع نشود و آبروی ایشان هم حفظ شود؟

ناوبری کتاب