صفحه ۱۷۰

انقلاب به جهت خارج شدن ایشان از کشور و خروج از استیمان نظام جمهوری اسلامی دادنامه ای صادر و مقرر کرده که املاک شناسایی شده متوفی و ورثه او و اموالی که بعدا به نام او شناسایی می‎شود به تملیک ستاد اجرایی فرمان حضرت امام؛ در آید و با قیمت کارشناسی، به فروش رسد، تا پس از کسر حق سرپرستی و کسر خمس اموال به جهت اختلاط به حرام از جهت مشارکت آنان در جزیره (در رستوران جزیره قبل از انقلاب مشروبات الکلی بفروش می‎رسیده است) بقیه بهای پیش پرداخت به حساب امانی ستاد مذکور منظور شود و در صورت مراجعه ورثه متوفی و رسیدگی دادگاه و احراز حقانیت آنان، بقیه بهای اموال به آنان مسترد شود. حضرت عالی بفرمایید: اگر با استناد غیر قابل انکار، ثابت شود مسیحی متوفای مذکور و ورثه وی در رستوران جزیره مشارکتی نداشته اند؛ آیا به ما ترک منظور باز خمس تعلق می‎گیرد؟

(جواب:) به مجرد احتمال و یا وجود شایعه های بی اساس، اخراج خمس مال مختلط از آنها جایز نیست.

(سؤال) در کشور بنگلادش به شغل ماهی فروشی مشغولم. در این کشور انواع ماهی های حلال و حرام به فروش می‎رسد. و اگر بخواهیم فقط ماهی حلال بفروشیم متحمل ضرر شده و کسی هم از ما خرید نمی کند. پس از فروش ماهی های حلال، آیا خمس به آن تعلق می‎گیرد؟

(جواب:) از برخی اخبار معتبره استفاده می‎شود که چیزی را که برای ما خوردن آن حلال نیست جایز است به کسانی که آن را حلال می‎دانند بفروشیم و ماهی بی فلس را اهل سنت و همچنین غیر مسلمانان حلال می‎دانند و این جانب به مضمون این اخبار فتوا داده ام و درآمد حلال پس از اخراج مؤونه سال باید تخمیس شود.

خمس اموال غیر مسلمان

(سؤال) بهایی در اسلام چه حکمی دارد؟ اموالی که از بهایی ها به هر شکلی به دست می‎آید و خمس آن به حاکم شرع پرداخت می‎گردد، آیا آن اموال مباح و مصرف آن جایز است ؟

ناوبری کتاب