صفحه ۱۶۶

(جواب:) اگر انسان در یک سال استفاده های گوناگون دارد، ملاک اول سال او، اولین استفاده اوست، پس اگر از درآمدهای گوناگون او چیزی در آخر سال زیاد آمد باید تخمیس شود.

(سؤال) پولی را که پدر به فرزند خود جهت خرید خانه می‎دهد و او خانه ای کوچک و کمتر از نیاز خود تهیه می‎کند؛ سپس خانه را می‎فروشد و ترقی قیمت پیدا می‎کند. اگر بخواهد ترقی قیمت را خمس دهد دیگر نمی تواند خانه ای بزرگ تر از آن خانه قبل بخرد، آیا باز هم خمس دارد؟

(جواب:) اگر در همان سالی که خانه کوچک تر را می‎فروشد خانه بزرگ تر را بخرد چیزی به عنوان خمس بدهکار نمی شود.

(سؤال) اگر به واسطه گرفتاری نتوانم به حساب سال خود رسیدگی کنم؛ آیا می‎توانم آن را به سال آینده موکول کنم ؟

(جواب:) جایز نیست و باید با تخمین و علی الحساب معین و پرداخت شود.

(سؤال) اگر کسی خمس مال خود را حساب کند و مبلغ خمس را از خرجی و مؤونه سال دیگر بدهد که از کسب و کار به دست آمده؛ آیا دادن خمس از مال جدید صحیح است ؟

(جواب:) باید اول خمس درآمد سال جدید را بدهد و سپس از درآمد سال جدید خمس سال گذشته را بپردازد.

(سؤال) اگر در یک محلی سید فقیری وجود دارد که از روی حیا و عفاف ابراز فقر نمی کند و اگر هم بگویند خمس است قبول نمی کند؛ آیا می‎شود از بابت هدیه چیزی به او داد؟

(جواب:) اگر مستحق باشد اشکال ندارد.

(سؤال) کسی که از مجتهد خاصی تقلید نمی کند، مثل کسی که به احتیاط عمل می‎کند یا کسی که نمی تواند مجتهدی که باید از او تقلید کند را تشخیص دهد یا کسی که به تقلید آن چنان که گفته اند اعتقاد ندارد، خمس را به چه کسی باید بدهد؟

ناوبری کتاب