صفحه ۱۶۵

همچنین وسایلی را که مربوط به قبل از کسب و کار بوده است چنانچه بداند از زمانی که از طریق هبه و مانند آن مالک شده است تا یک سال در نیازهای زندگی، صرف نکرده است خمس دارد و الا خمس آن واجب نیست.

(سؤال) بنده تا چند سال پیش گرچه محاسبه خمسی مکتوب، منظم، مرتب و مندرج در دفتر حساب نداشته ام، ولی مبالغ زیادی به عنوان خمس پرداخت کرده ام، اما باز نمی دانم که بر عهده من خمس باقی مانده یا خیر؟ و ممکن است حتی زیادتر از آنچه بر عهده ام بوده، داده باشم. تکلیف این جانب نسبت به آن چگونه است ؟

(جواب:) واجب است اموالتان را بررسی کرده و اگر متعلق خمس است آنها را تخمیس کنید و در صورت اجمال و شک به وکلای این جانب مراجعه فرمایید و با آنان حساب و مصالحه کنید.

(سؤال) اگر کسی در یک کشور دیگر مثل افغانستان مقداری پول دارد که به آن خمس تعلق گرفته و تخمیس نشده؛ آیا واجب است آن فرد خمس اموال را مثلا در ایران بپردازد؟ در حالی که اموال او در ایران تخمیس شده است ؟

(جواب:) اگر در اختیار اوست و جزء اموال او محسوب می‎شود باید خمس آن را بپردازد و مکان در آن دخالت ندارد.

(سؤال) قبل از رسیدن سال مالی مبلغی را برای مخارج دخترم به مدرسه داده ام و در سال بعد عوض آن از طرف حکومت به من پرداخت شد. آیا باید فورا خمس آن را بپردازم یا می‎توانم تا رسیدن سال مالی آینده به تأخیر بیندازم ؟

(جواب:) اگر آنچه برای مدرسه پرداخته اید از درآمد سال شما بوده است به مجرد این که عوض آن را گرفته اید باید خمس آن پرداخت شود، زیرا این عوض در حقیقت در مقابل درآمد سال قبل شماست و وجهی برای تأخیر پرداخت خمس ندارد.

(سؤال) آیا لازم است انسان روز خاصی را برای پرداخت خمس خود معین کند، یا همین که یک سال از درآمدهای انسان گذشت کفایت می‎کند؟

ناوبری کتاب