صفحه ۱۶۴

(سؤال) کسی که از دنیا رفته و بر عهده او خمس است؛ آیا ورثه می‎توانند در ما ترک او تصرف کنند؟

(جواب:) باید اول بدهی ها را بپردازند و بعد تصرف کنند و از جمله بدهی ها خمس است.

(سؤال) با توجه به این که سال خمسی کارمندان از اولین روزی که حقوق می‎گیرند آغاز می‎شود؛ آیا سال بعد در همان روز که کارمند حقوق ماهیانه دریافت می‎کند باید خمس آن را بپردازد یا آن حقوق جزء سال بعد به حساب می‎آید؟

(جواب:) می‎تواند فعلا سر سال خمسی خمس آن را بپردازد و سال بعد مثلا چند روز قبل از سر سال قبلی، خمس خود را محاسبه و ادا کند و از آن به بعد زمان جدید را سر سال خود قرار دهد.

(سؤال) اگر سر سال خمسی خود را فراموشی کردیم و بین دو یا سه موعد مردد شدیم تکلیف چیست ؟

(جواب:) می‎توانید آخرین زمانی را که احتمال می‎دهید سر سال خمسی باشد سر سال قرار دهید، ولی اگر پس از آن معلوم شد که سر سال خمسی زمانی قبل از آن زمان بوده است باید به لحاظ زمان معلوم شده، خمس را محاسبه کنید.

(سؤال) ملاک در محاسبه خمس برای کسی که درآمد ندارد، سال خمسی است یا گذشت یک سال از هر چیز؟ اگر ملاک گذشت سال از هر چیز است، در مورد کسی که تاکنون خمس نداده و درآمد هم نداشته، اما به تازگی تحصیل درآمد می‎کند، ولی وسایل زندگی مربوط به قبل از درآمد است، تکلیف چیست ؟

(جواب:) کسی که کسب و کار ندارد چنانچه از طریق هدیه و غیره چیزی به دست آورد می‎تواند برای همان چیز، سال مخصوص قرار دهد، پس چنانچه تا یک سال از به دست آوردن آن، مورد استفاده قرار ندهد خمس آن را بدهد و پس از شروع کسب و کار، زمانی را که اولین درآمد را به دست می‎آورد، اول سال خمسی خود قرار داده و سر سال، خمس آنچه را از مجموع درآمدهای طول سال زیاد آمد بدهد.

ناوبری کتاب