صفحه ۱۶۲

(سؤال) می‎خواهم به جای مرحوم پدرم به عمره مشرف شوم، ولی چون پدرم در زمان حیات اموالی نداشته است که به آن خمس تعلق بگیرد؛ آیا مبلغ هزینه ای را که می‎خواهم در این سفر خرج کنم مشمول خمس است ؟

(جواب:) در فرض سؤال خمس تعلق نمی گیرد.

(سؤال) آیا برای صحت اعمال حج و عمره کسی که حسابرسی خمس ندارد، پرداخت خمس لباس احرام و لباسی که در طواف و نماز طواف بپوشد کفایت می‎کند یا باید حسابرسی تمام اموال صورت گیرد؟

(جواب:) اگر فعلا از حساب همه اموال خود و تخمیس آن معذور است می‎تواند خمس پول حج و احرام و قربانی خود را جدا کرده و آن را بپردازد.

(سؤال) اگر فردی حاضر به پرداخت خمس نباشد و بگوید: هر وقت خواستم به سفر حج بروم خمس می‎دهم؛ آیا کفایت می‎کند و در این صورت مال او حرام نخواهد بود؟

(جواب:) کفایت نمی کند و باید قبل از هر تصرفی خمس اموالش را بپردازد.

(سؤال) خانمی هستم که قصد سفر حج دارم. مقداری پول تهیه کرده ام برای این سفر، آیا این پول جزء مصارف حج است ؟ یا خمس به آن تعلق می‎گیرد؟ در ضمن انجام اعمال حج بعد از رأس السنه می‎باشد؟

(جواب:) اگر قبلا ثبت نام جهت تشرف به حج شده و این پول جهت هزینه های دیگر سفر است در این فرض خمس به آن تعلق می‎گیرد.

(سؤال) برای ثبت نام حج و عمره اقدام کرده ام. شنیده ام این پول طبق قرارداد نزد بانک است و به آن سود تعلق می‎گیرد. اگر یک سال بگذرد هم به اصل پول و هم به سود آن خمس تعلق می‎گیرد؛ نظر حضرت عالی چیست ؟

(جواب:) چون اخیرا سازمان حج دستور داده که پول حج را در بانک به عنوان مضاربه واریز کنند، پس پول هنوز مال شماست و سود مضاربه هم به شما مربوط است. بنابراین به نظر می‎رسد که خود پول اصلی - اگر از درآمد غیرمخمس باشد - متعلق خمس است و چون اصل پول متعلق خمس است سود آن نیز باید تخمیس شود.

ناوبری کتاب