صفحه ۱۶۱

(جواب:) اگر در مقابل آن اجناس برای مخارج سال گذشته بدهکاری دارد خمس واجب نیست و گرنه باید خمس آنها را بدهد.

(سؤال) بنده گاهی لباس یا چادر و یا مانتویی که به نظرم خوب و پسندیده باشد را می‎خرم، ولی نمی پوشم و در آینده که به آن نیاز پیدا می‎کنم آن را می‎پوشم؛ آیا به این لباس خمس تعلق می‎گیرد؟ حتی ممکن است نزدیک سال خمسی خریده شود.

(جواب:) اگر بر حسب شأن خود به آنها نیاز داشته اید خمس واجب نیست، ولی اگر بعدا از مؤونه خارج شد احوط تخمیس است.

(سؤال) بعضی از وسایل که در منزل مورد نیاز بوده، ولی به دلایلی تا یک سال معطل مانده و یا فروخته و تبدیل به پول شود؛ آیا به آن خمس تعلق می‎گیرد؟

(جواب:) اگر وجود وسیله ای در منزل لازم باشد به آن خمس تعلق نمی گیرد.

(سؤال) آیا مواد غذایی که معمولا در خانه نگه داری می‎شود و میزان موجودی آن از یک حدودی بیشتر تغییر نمی کند، شامل خمس سالانه است ؟ یا یک بار پرداخت آن کفایت می‎کند؟

(جواب:) آن مقدار از مواد غذایی که از سال زیاد بیاید متعلق خمس بوده و یک بار پرداخت کردن خمس آن کفایت می‎کند.

خمس پول حج و عمره

(سؤال) قبل از ثبت نام برای تشرف به خانه خدا نیت کرده بودیم که در صورت فروش منزل پدری و دریافت ارث خود با آن پول کلیه هزینه های سفر خود و همسرم را بپردازم. به دلیل طولانی شدن زمان فروش منزل، از پس انداز خود ثبت نام کردیم. قبل از رسیدن سال، ارث به فروش رفته و سهم مرا دادند؛ آیا می‎توانم پول ارث را جایگزین پول ثبت نام در نظر بگیرم و پول ثبت نام را از ارث حساب کرده و مبلغ معادل آن را به پس انداز خود برگردانم ؟

(جواب:) در مفروض سؤال، پول ارث جایگزین پول ثبت نام نمی شود و با انقضای سال و فرض مضاربه که اخیرا در سازمان حج رایج شده است خمس تعلق می‎گیرد.

ناوبری کتاب