صفحه ۱۵۹

است - باید بپردازید. و اگر ساختمان ها را برای فرزندان نساخته اید باید خمس آنها را بپردازید و این که بعدا تصمیم بگیرید به فرزندان بدهید اثری ندارد.

(سؤال) با توجه به تورم پولی افغانستان زمین هایی که قبل از انقلاب افغانستان به نرخ نازلی مثلا دو هزار افغانی خریداری شده و برای سکونت منزلی در این زمین ها ساخته شده و فعلا برای تعمیر همان ساختمان باید حدود دویست میلیون افغانی هزینه کنیم. مستدعی است مرقوم فرمایید که خمس آن را چگونه حساب کنیم ؟ البته اکثرا به خاطر بالا بودن وجه از خمس در این جهت شانه خالی می‎کنند؟

(جواب:) بر زمین و ساختمان منزل مسکونی خمس واجب نیست، مگر این که از درآمد غیر مخمس سال های قبل تهیه شده باشد که در این صورت آن را به قیمت فعلی تخمیس کنید.

(سؤال) شخصی منزل مسکونی اش را فروخته و در کمتر از یک سال مبلغ هفتصد هزار تومان آن را جهت خرید زمین برای ساختمان صرف کرده و مابقی آن را در بانک مسکن جهت اخذ وام گذاشته است با در نظر گرفتن این که پرداخت وام بیش از یک سال به طول می‎انجامد لذا باز زمین را هم فروخته و با پول آن و مقداری از پول های منزل سابق منزل کوچکی خریداری کرده. حال با توجه به مسائل مذکور، آیا منزل جدید مشمول خمس است و اگر مشمول خمس است چگونه محاسبه شود؟

(جواب:) اگر منزل مسکونی از درآمد تهیه شده و در همان سال که فروش رفته باز زمین یا منزل مسکونی دیگری خریداری شده باشد خمس تعلق نگرفته، ولی اگر تا آخر سال مالی شخص، پول آن خرج نشده باشد متعلق خمس است.

(سؤال) اغلب مردم به علت فقر مالی توان خرید منزل شخصی ندارند بنابراین مجبورند در طی چند سال مقداری پول پس انداز کنند و این پول تا خرید منزل در دستشان باقی می‎ماند؛ آیا به این پول ها خمس تعلق می‎گیرد؟ و اگر تعلق می‎گیرد برای حل این مشکل چه راه حلی را پیشنهاد می‎کنید؟

(جواب:) اگر پول را برای خرید منزل در سال های بعد ذخیره کنند باید تخمیس شود، ولی اگر خانه را بخرند و به تدریج پول آن را بدهند خمس واجب نیست.

ناوبری کتاب