صفحه ۱۵۵

کند احداث کردم و فعلا آن را اجاره داده ام. در این صورت آیا متعلق خمس است ؟

(جواب:) وام خمس ندارد، ولی اگر از درآمد، آن را پرداخت کردید و طبقه فوقانی فعلا جزء مؤونه شما محسوب نیست باید تخمیس شود و اگر فعلا جزء مؤونه شما محسوب است و الان وقت ازدواج پسر شماست و او به خانه احتیاج دارد خمس لازم نیست. مال الاجاره نیز مانند سایر درآمدها اگر در طول سال صرف در مؤونه زندگی نشود خمس دارد.

(سؤال) این جانب در سال 1375 ملکی را به ارزش دو میلیون تومان خریداری کرده و خمس آن را پرداخت کردم و اینک یعنی در سال 1384 آن را به مبلغ ده میلیون تومان فروخته ام. طبق شاخص بانک مرکزی: دو میلیون سال 74 معادل هفت میلیون در سال 84 است. فعلا که می‎خواهم خمس مازاد ارزش را حساب کنم، آیا باید مقدار خمس داده شده را دو میلیون حساب کنم یا هفت میلیون؛ یعنی آیا باید خمس هشت میلیون را حساب کنم یا سه میلیون ؟

(جواب:) در فرض سؤال، هفت میلیون تومان مخمس حساب می‎شود، و سه میلیون دیگر در صورتی که در سر سال خمسی زیاد بیاید و صرف مخارج زندگی نشده باشد خمس دارد.

(سؤال) اگر کسی خانه اش را بفروشد و خانه ای دیگر بخرد یا بسازد؛ آیا پول خانه فروخته شده خمس دارد؟ اگر چه بر آن پول سال نگذرد؟

(جواب:) اگر فروش خانه و صرف پول هر دو در سال مالی شخصی واقع شود خمس تعلق نمی گیرد.

(سؤال) زمین های زراعی که موات بوده و احیا کرده و در آن کشاورزی می‎کند؛ آیا اصل زمین خمس دارد؟

(جواب:) زمین احیا شده متعلق خمس است.

(سؤال) منزلی را بر حسب اضطرار فروخته ام و با فرد دیگری اقدام به احداث بنای جدید در همان موقع کردیم. پس از خاتمه که حدود دو سال بطول انجامید در آن سکونت کرده و بنای اضافی را فروخته و بلافاصله زمین جدیدی به منظور ساخت مسکن برای فرزندانمان خریداری کردیم. از آن جا که این جانب معادل خرید زمین،

ناوبری کتاب