صفحه ۱۵۴

(سؤال) اگر کشاورزی زمین کشاورزی خود را از پولی که خمس آن پرداخت شده بخرد؛ آیا به زمین مذکور خمس تعلق می‎گیرد؟

(جواب:) در مفروض سؤال، خمس واجب نیست؛ مگر این که آن را برای تجارت و فروش خریده باشید و در این صورت فقط ترقی سالیانه آن خمس دارد.

(سؤال) این جانب قطعه زمینی را خریداری کرده و قصد من از آن این بوده که منزل مسکونی خود را وسعت بدهم؛ آیا به این زمین خمس تعلق می‎گیرد؟ در ضمن مبلغی را جهت سرمایه گذاری خرید همین محل به فردی داده ام، اما او ورشکست شده و تاکنون مبلغ ما را نداده است؛ آیا به این مبلغ هم خمس تعلق می‎گیرد؟

(جواب:) قطعه زمین اگر ضرورت دارد و از درآمد سال خرید خریده شده متعلق خمس نیست و به آن مبلغ هم اگر قبل از معامله با فردی که ورشکسته شده خمس تعلق گرفته باید خمس آن پرداخت گردد.

(سؤال) شخصی به قصد تجارت زمینی خریده و خمس آن را پرداخت می‎کند و در مدت بیشتر از یک سال، بنایی در آن می‎سازد. حال اگر آن را فروخت و با قسمتی از آن پول، برای فرزندش خانه ای خرید؛ دین (خمس) به عهده کدام یک است ؟ و اگر نفروخت و آن را اجاره یا رهن داد مسأله خمسش چگونه است ؟

(جواب:) اگر زمین را برای تجارت خریده است سر سال خمسی باید اضافه ارزش خود زمین و نیز ارزش ساختمان را - پس از کسر بدهی های بابت همان ساختمان یا بدهی های بابت مؤونه همان سال - تخمیس کند، ولی مقداری از ساختمان که در همان سال خمسی فروخته است و در همان سال نیز برای فرزندش خانه خریده است خمس ندارد و چنانچه پس از تعلق خمس، بدون پرداخت خمس به دیگری واگذار کند هر دو ضامنند، ولی اگر واگذار کننده، خمس را ادا کند دیگری ضامن نیست. همچنین اگر اجاره داده شود علاوه بر خمس عین باید خمس اجاره را هم اگر تا سر سال خمسی صرف در مؤونه زندگی نشود بپردازد.

(سؤال) این جانب در منزل مسکونی که خودم در آن سکونت دارم با وامی که از بانک گرفته ام یک طبقه فوقانی جهت استفاده فرزندم که بعد از ازدواج از آن استفاده

ناوبری کتاب