صفحه ۱۴۴

(سؤال) کسی قبلا مقلد یکی از مراجع بوده و حساب سال خود را نزد ایشان رسیدگی می‎کرده و مبلغی از این بابت به ایشان بدهکار است؛ حالا با عدول به حضرت عالی تکلیف بدهکاری سابق چه می‎شود؟ آیا مجاز است بدهکاری سابق را برای تعمیر مساجد به مصرف برساند؟

(جواب:) خمس را باید به مرجع جامع الشرایط تحویل داده و گذشته ها را هم باید با مرجع فعلی حل و فصل کنند و برای تعمیر مساجد هم باید با مرجع صحبت و کسب اجازه کنند.

(سؤال) این جانب جهت خرید ماشین، مبلغ دو میلیون تومان از یکی از اقوام نزدیک خود قرض کردم. در حال حاضر و بعد از دو سال این مبلغ را با صرفه جویی در زندگی مهیا کردم، ولی با توجه به عدم نیاز صاحب پول، این مبلغ را طی پانزده روز گذشته در صندوق قرض الحسنه گذاشتم تا بعد از شش ماه بتوانم چهار میلیون تومان پول به عنوان وام برای خرید خانه دریافت کنم. (علاوه بر دو میلیون)، زیرا از خودم خانه ای ندارم. آیا با توجه به بدهکاری که دارم به این دو میلیون تومان خمس تعلق می‎گیرد؟

(جواب:) چون بدهکاری بابت مؤونه امسال نیست نمی توانید از درآمد و فروش وسایل، کسر کنید؛ اما می‎توانید قبل از رسیدن سال، بدهکاری را بپردازید تا خمس به آن تعلق نگیرد اگر کل آن از درآمد امسال است؛ ولی اگر مبلغی هم از سال گذشته است به آن مبلغ خمس تعلق گرفته است.

(سؤال) این جانب در یک شرکتی مشغول به کار هستم و همسرم نیز در همان شرکت مشغول به کار است. ما از درآمدها، هدایا و... به صورت مشترک و بدون محاسبه سهم هر یک، خرج و استفاده می‎کنیم با توجه به این که همسرم مقلد مرجع دیگری است و احیانا نحوه محاسبه خمس ایشان با شما متفاوت است. وظیفه ما در قبال محاسبه خمس و نیز پرداخت آن چیست ؟ و باید به چه صورت به مراجع مختلف پرداخت کنیم ؟

(جواب:) در مفروض سؤال که اموال شما مشترک و سهم هر کدام مشخص نیست هر کدام نسبت به سهم تقریبی خود می‎تواند با مرجع تقلید خود یا نایب او مصالحه کند.

ناوبری کتاب