صفحه ۱۴۰

هبه مناسب شأن، نه به قصد فرار از خمس، مانعی ندارد؛ ولی همسر و اولاد باید پس از یک سال اگر مصرف نکنند خمس آن را بدهند.

(سؤال) دختری پولی را به عنوان هدیه گرفته است والدین وی از آن برای او وسائلی به عنوان جهیزیه تهیه کرده اند، ولی پس از مدتی خانواده به آن وسایل نیازمند شده و آنها را مصرف کرده اند و در حال حاضر تهیه عین وسایل هم ممکن نیست. بفرمایید در این مورد، آیا خمس واجب است ؟

(جواب:) در مفروض سؤال، خمس واجب نیست.

(سؤال) نفقه ای که پدر به فرزند و یا زوج به زوجه می‎دهد و از این راه، مبلغی جمع و پس انداز شود؛ آیا بدان خمس تعلق می‎گیرد؟

(جواب:) اگر شوهر به زن مبلغی را می‎بخشد در آخر سال زن باید خمس آنچه را خرج نکرده بپردازد، ولی اگر زن صندوق دار شوهر است بقیه را شوهر باید در آخر سال تخمیس کند و همچنین است فرزند نسبت به پدر.

(سؤال) شخصی که مقلد شماست اگر کسی به او سکه ای ببخشد؛ آیا خمس یا زکات به او تعلق می‎گیرد؟

(جواب:) به نظر این جانب هبه هم مثل سایر درآمدها اگر در همان سال صرف مؤونه زندگی نشود متعلق خمس است، ولی سکه های طلا که فعلا پول رایج در معاملات نیست زکات ندارد.

(سؤال) در توضیح المسائل حضرت عالی آمده که هبه خمس دارد. اولا: آیا مقدار در آن اثر دارد؟ یعنی اگر مال هدیه داده شده کم باشد باز به آن خمس تعلق می‎گیرد؟ ثانیا: اگر کسی خمس مال را پرداخت و سپس آن را هبه کرد؛ آیا گیرنده هبه از پرداخت خمس معاف می‎شود؟

(جواب:) هبه متعلق خمس است چه کم باشد و چه زیاد به این معنا که اگر در طول سال خمسی، صرف مؤونه نشود باید خمس آن پرداخت گردد. و این که هبه کننده خمس مال موهوبه را داده تأثیری در حکم نسبت به موهوب له ندارد و کسی که به او هبه شده اگر در طول سال خمسی، صرف مؤونه نکند باید خمس آن را

ناوبری کتاب