صفحه ۱۳۸

(سؤال) این جانب در زمان حیات حضرت امام؛ مقلد ایشان بودم و در زمان جنگ تحمیلی ماهیانه حقوقی که به من پرداخت می‎شد آن را به پدرم که بسیار فقیر و تنگدست بود می‎دادم نه به نیتی که آن را پس بگیرم، صرفا به خاطر فقر پدرم به او می‎دادم و در زمان بعد از جنگ که دانشجو شدم، ازدواج کردم؛ ولی حقوق دانشجویی کفاف زندگی ما را نمی داد طبیعتا خمس هم به عهده من نیامده تا این که پدرم وضعش سر و سامان گرفت و مقدار پولی که در زمان جنگ به وی داده بودم به من برگرداند. فعلا که مقلد شما هستم، آیا این پول متعلق خمس است ؟

(جواب:) پول هایی را که به پدر داده اید اگر به او بخشیده اید طبعا او بعدا از پول خودش به شما داده و مصرف کرده اید، پس خمس به شما تعلق نگرفته است، ولی اگر از باب قرض به پدر داده اید پس از دریافت باید بلافاصله خمس آنها را بدهید، چون از درآمدهای سال های سابق بوده است.

(سؤال) اگر انسان مالی را به منظور اهدای به دیگران از اموالش جدا کند تا هرگاه به او دسترسی پیدا کرد آن را به وی تحویل دهد چنانچه سال خمسی وی فرا رسد و آن مال هنوز در نزدش باشد، آیا خمس به آن پول تعلق می‎گیرد؟

(جواب:) تا هبه را شخص موهوب له قبول نکند و تحویل نگیرد در ملک واهب باقی است. بنابراین به آن خمس تعلق می‎گیرد.

(سؤال) شخصی منزلی دارد که فرسوده شده و نیاز مبرم به تعمیر و بازسازی دارد. صاحب این منزل مقداری پول دارد که برای تعمیر و بازسازی منزل کفایت نمی کند و لازم است حداقل یک سال صبر کند تا به آن بیفزاید؛ آیا به این پول خمس تعلق می‎گیرد؟

(جواب:) اگر پول از درآمد سالی باشد که در آن سال خانه را بازسازی می‎کنید خمس تعلق نمی گیرد، ولی چنانچه پول را صرف تعمیر منزل نکردید و سال بر آن گذشت متعلق خمس است.

(سؤال) کسی که زیارت می‎رود و برای اهل و عیال خود و دیگران سوغات می‎آورد از قبیل مهر، تسبیح، انگشتر، جانماز و...؛ آیا به اینها خمس تعلق می‎گیرد؟

ناوبری کتاب