صفحه ۱۳۳

(سؤال) آیا قبل از سال مالی می‎توان جهیزیه دختر و یا برای عروس، طلا و یا غیر آن تهیه کرد یا بر چنین خریدهایی خمس تعلق می‎گیرد؟

(جواب:) جهیزیه دختر را اگر موقع آن رسیده باشد می‎توانند از درآمد هر سال در همان سال تهیه کنند.

(سؤال) پولی را که پدر دختر از داماد می‎گیرد و آن را مهریه دخترش قرار می‎دهد به این معنا که پدر مبلغی را از داماد اخذ کند و از این پول هر مبلغی را که صلاح دید به دختر به عنوان مهریه پرداخت می‎کند و چه بسا مقداری را برای خود و یا دیگران بر می‎دارد؛ آیا گرفتن این پول حلال است ؟ و اگر حلال است خمس آن بعد از یک سال به عهده پدر است یا دختر؟

(جواب:) در فرض سؤال، کل مبلغ، مهریه دختر و مال اوست و مهریه خمس ندارد، ولی آنچه را دختر به پدر یا به دیگران هبه می‎کند آنان پس از مؤونه سال باید تخمیس کنند.

(سؤال) دو فرزند دختر در خانه دارم که برای جهیزیه آنها تدارک ندیده ام و درآمد آنچنانی هم ندارم که بتوانم به صورت یک جا برای آنها چیزی بخرم و چون امیدی به آینده خود ندارم که زنده باشم و می‎خواهم حق آنها را بدهم که محروم نشوند؛ آیا می‎شود ملکی و یا زمینی و... به عنوان جهیزیه به آنها بدهم و در این صورت اگر زمین مزبور را بفروشند، آیا به آن خمس تعلق می‎گیرد؟

(جواب:) ملک یا زمین را اگر به آنها ببخشید و در همان سال صرف در جهیزیه شود خمس ندارد.

(سؤال) در بین بعضی از اقوام مرسوم است که تمام جهیزیه و لباس عروس را داماد تهیه کند و داماد هم توان و قدرت مالی ندارد که هم جهیزیه عروس و هم لباس داماد و هزینه مراسم عروسی را یک جا تهیه کند؛ لذا مجبور است طی چند سال کم کم مقداری پول برای مصارف یاد شده پس انداز کند؛ آیا به این پول خمس تعلق می‎گیرد؟

(جواب:) اگر پول را نگه دارد متعلق خمس می‎شود، ولی اگر تدریجا جهیزیه را بخرد خمس تعلق نمی گیرد.

(سؤال) فردی به جای جهیزیه برای دختر خود یک آپارتمان خریداری کرده است؛ آیا باید خمس آن را پرداخت کند؟

ناوبری کتاب