صفحه ۱۳۱

تومان درآمد داشته و به همین مقدار در مؤونه هزینه کرده ام؛ آیا می‎توانم مؤونه امسال را از درآمد امسال کسر کنم و در نتیجه خمس بدهکار نشوم ؟

(جواب:) اگر مال مخمس را جدا نکرده اید، بلکه با همه موجودی تجارت کرده اید و در آخر سال دوم چیزی اضافه بر مال مخمس سال قبل ندارید خمس بر شما واجب نیست، ولی اگر عین خمس داده را جدا گذاشته اید و آن را صرف مؤونه سال دوم کرده اید برداشتن مقدار آن از درآمد سال دوم محل اشکال است.

خمس سرمایه و ترقی قیمت

(سؤال) اگر اموالی داشته باشد که خمس به آنها تعلق نگرفته یا خمس آنها را داده و قیمت بازار آنها بالا رود؛ آیا خمس آن زیادی واجب است ؟ آیا در صورت فروش باید خمس بدهد؟

(جواب:) اگر مال التجارة و سرمایه کسب باشد ترقی قیمت هم باید حساب شود.

(سؤال) آیا به وسایل زنی که شغلش آرایشگری است خمس تعلق می‎گیرد؟

(جواب:) به ابزار کسب و شغل خمس تعلق می‎گیرد.

(سؤال) مدتی است هرچند وقت یک بار از طرف دولت و مؤسسات و شرکت ها و... مدل هایی از اتوبوس های مسافربری و کامیون های از رده خارج شده اعلام می‎شود و صاحبان این وسایل مجبورند وسیله خود را به قیمت نازلی بفروشند و احیانا با زحمت فراوان مدلی بالاتر را بخرند و با آن کار کنند. حال سخن این است که مثلا اگر شخصی مدل قبلی را چند سال قبل به پنج میلیون خریده و خمس آن را هم پرداخته، ولی الان مجبور است آن را به قیمت شش میلیون بفروشد - که اگر وضعیت جدید پیش نیامده بود پانزده میلیون ارزش داشت - و مدل بالاتری را به قیمت بیست میلیون بخرد (که همین هم احیانا یک سال نگذشته ممکن است ارزان تر شود) و با سختی و مشقت و فروختن تمام اموال خود و قرض گرفتن پول آن را بدهد؛ آیا چنین افرادی مصداق سؤال 1431 از استفتائات هستند که اگر بخواهند خمس این سرمایه را بدهند فلج می‎شوند و چیزی به عهده شان نیست ؟ لطفا نظر مبارک خود را مرقوم فرمایید.

ناوبری کتاب