صفحه ۱۲۸

مشکل است می‎توانید به نماینده این جانب رجوع و مصالحه کنید و آنچه خمس آن داده شده بعدا خمس ندارد هرچند سودهای سال های بعد خمس دارد.

(سؤال) آیا به منفعت کسب کسی که شغل موقت دارد خمس تعلق می‎گیرد؟

(جواب:) اگر منفعت کسب در همان سال کسب، صرف مؤونه زندگی نشود متعلق خمس است.

(سؤال) کسی که دستمزد هر ماه را آخر ماه می‎گیرد، اگر سال خمسی او وسط ماه تمام شود؛ آیا همه دستمزدی که آخر ماه خواهد گرفت درآمد سال بعد او محسوب می‎شود.

(جواب:) اگر متعارف باشد که در سال بعد بدهند و مطالبه آن در آخر سال قبل ممکن نیست از درآمد سال بعد محسوب است.

(سؤال) این جانب به صورت ماهیانه حقوق دریافت می‎کنم و دارایی ها و بدهی های این جانب نیز به شرح زیر است: الف: دارایی ها: مقداری نقدینگی و مقداری آذوقه و سهام واگذاری بانک و طلبی هم از اشخاص حقیقی و... . ب: بدهی ها: بدهکاری به اشخاص حقیقی، به همسرم، به مستأجر، به شهرداری و مقداری هم بدهی به بانک بابت دریافت وام. سؤال این است اگر قسمت یا تمام وام دریافتی، موجود باشد با توجه به این که آن را می‎بایست به صورت اقساطی باز پرداخت کنم؛ آیا به آن خمس تعلق می‎گیرد؟

(جواب:) خود مبلغ وام، فایده و درآمد محسوب نمی شود و خمس ندارد؛ ولی مقداری از مبلغ وام که تا سر سال خمسی باقی مانده و اقساطش پرداخت شده است و در مقابل آن هم بدهی دیگر مربوط به مؤونه های صرف شده در همان سال نداشته باشد باید خمس آن را بپردازد.

(سؤال) خانمی که خیاطی می‎کند پس از پایان سال خمسی اش مثلا چند عدد سوزن، نصف قرقره نخ، مقداری نخ گلدوزی، یک تکه پارچه و چیزهای ریز دیگری برایش باقی مانده است؛ آیا خمس اینها را باید بدهد؟

ناوبری کتاب