صفحه ۱۲۷

خرج کنم، تا قهرا پول موجود در بانک مشمول خمس نشود؟

(جواب:) با صرف فرض و اعتبار، پول مخمس، غیر مخمس نمی شود. بنابراین اگر از همان پول مخمس، صرف هزینه و مخارج خود کردید نمی توانید آن مقدار را در آخر سال جزء مؤونه حساب کنید.

(سؤال) پولی را پدر به فرزند خود جهت خرید خانه داده و او خانه ای کوچک و کمتر از نیاز خود تهیه کرده است؛ سپس خانه را فروخته و ترقی قیمت پیدا کرده است. اگر بخواهد ترقی قیمت را خمس دهد دیگر نمی تواند خانه ای بزرگ تر از آن خانه قبل بخرد، آیا باز هم خمس دارد؟

(جواب:) اگر در همان سالی که خانه کوچک تر را می‎فروشد خانه بزرگ تر را بخرد چیزی به عنوان خمس بدهکار نمی شود.

(سؤال) هزینه تحصیلات دانشگاه خواهرم از درآمد مغازه و کسب و کار پدر تأمین شده و اکنون خواهرم پس از اخذ مدرک، مشغول به کار شده است؛ آیا پول هایی که برای خواهرم هزینه شده متعلق خمس است ؟ و در این مورد خواهرم تکلیفی دارد؟

(جواب:) مخارج تحصیل جزء مؤونه زندگی محسوب می‎شود و اگر از درآمد بین سال صرف آن شود خمس ندارد.

(سؤال) اوایل استخدام - حدود بیست و سه سال پیش - عضو تعاونی فرهنگیان شده ایم و هر سال سود خرید و سود سهام محاسبه شده و به سهام ما اضافه می‎شود. وظیفه ما در مقابل این سودی که سالیانه اضافه می‎شود چیست ؟ آیا می‎شود پس از آن که عضویتمان لغو شد خمس آن را بدهیم و یا هم اکنون باید بپردازیم و آیا باید یک چهارم بدهیم یا یک پنجم و چنانچه یک بار خمس دادیم سال های بعد باید اضافه آن را خمس بدهیم یا همین امسال کفایت می‎کند؟

(جواب:) خود سهام تعاونی سرمایه است و باید خمس آن پرداخت شود، و سود سهام در زمانی که قابل وصول باشد فایده محسوب می‎شود و سر سال خمس آن را باید بپردازد و اگر نپردازید علاوه بر خمس آن باید سودی که بعدا به همان مبلغ خمس تعلق می‎گیرد را نیز به عنوان خمس بپردازید و در صورتی که تعیین آن

ناوبری کتاب