صفحه ۱۲۴

(جواب:) پس از اختیار سال که مبدأ آن اولین حقوق است باید آنچه در آخر سال باقی مانده است و صرف مؤونه نشده تخمیس شود؛ البته بعد از کسر بدهی های مربوط به همین سال.

(سؤال) کسی که از پول شخصی خود به زیارت عتبات عالیات و یا به زیارت امام رضا(ع) مشرف می‎شود؛ آیا باید خمس هزینه های زیارت را هم پرداخت کند؟

(جواب:) اگر مخارج زیارت از درآمد همان سال که به زیارت می‎رود باشد خمس تعلق نمی گیرد.

(سؤال) شخصی به زیارت عتبات عالیات مشرف شده و حدودا دویست هزار تومانی که خمس آن را نداده بود را صرف زیارت کرده است. از این پول مقداری هم سوغات خریده است؛ آیا خمس آن را لازم است پرداخت کند؟

(جواب:) اگر خمس به آن مبلغ تعلق گرفته باشد صرف آن در راه زیارت کربلای معلا کافی نیست و خمس را باید بدهد، ولی اگر از درآمد همان سال بوده خمس ندارد.

(سؤال) معمولا در هر خانه ای پس از اتمام سال، مقدار کمی خوراکی مثلا یک کیلو برنج، نیم کیلو چای و کم و بیش از چیزهای دیگر باقی می‎ماند که گاهی حسابرسی آن مشکل است؛ آیا در حساب مال این قبیل موارد هم باید منظور شوند؟

(جواب:) به اشیای مصرفی باقی مانده خمس تعلق می‎گیرد.

(سؤال) شخصی در ایران به وسیله کار کردن مبلغ یک میلیون تومان به دست آورده، ولی در افغانستان یک میلیون و شاید هم بیشتر از آن مبلغ بدهکار است، اما به دلیل موانعی نتوانسته آن را به طلبکاران در افغانستان برساند و آن پول را در ایران بعد از سال خمسی صرف ازدواج خود کرده است؛ آیا باید خمس یک میلیون تومان را بدهد؟

(جواب:) اگر بدهکاری مربوط به همان سال کسب درآمد باشد، بدهی از درآمد همان سال کسر شده و قهرا متعلق خمس نمی باشد.

(سؤال) فرد بازنشسته ای یک دستگاه تاکسی به صورت اقساط خریده است، وی از حقوق بازنشستگی، اقساط تاکسی را پرداخت می‎کند و نصف درآمد تاکسی را

ناوبری کتاب