صفحه ۱۲۲

خمس اجاره موقوفه

(سؤال) فردی وصیت کرده است که عمارت معینی از ماترک خود را به عنوان کتابخانه عمومی برای طلا ب و دانشجویان تخصیص یابد. وصی برای تحقق وصیت موصی به هزینه معتنابهی احتیاج دارد؛ لذا برای تأمین هزینه تبدیل و تجهیز کتابخانه، فعلا عمارت مزبور را اجاره داده است تا با جمع آوری مال الاجاره آن در طول چند سال بتواند به وصیت عمل کند. بنابراین آیا به مال الاجاره فوق الذکر در صورت گذشت سال خمس تعلق می‎گیرد؟ با عنایت به این که درآمد فوق الذکر صرفا به منظور تأمین مخارج تجهیز و تعمیر کتابخانه نگه داری می‎شود.

(جواب:) در مفروض سؤال به درآمد حاصل از اجاره موقوفه، خمس تعلق نمی گیرد.

خمس بخشش

(سؤال) از محل دریافت حقوق ماهیانه، گاهی اوقات مبلغی را به همسرم هدیه می‎دهم و ایشان ضمن پس انداز در مواقع ضروری هزینه کرده و یا احیانا سرمایه زندگی آینده فرزندان می‎کند؛ آیا به ترتیبی که ایشان اتخاذ کرده خمس تعلق می‎گیرد؟

(جواب:) هدیه، حکم سایر درآمدها را دارد و اگر در طول سال صرف مؤونه زندگی نشود خمس دارد، ولی اگر ایشان مثلا مبلغ مذکور را صرف خرید طلاهای زینتی متعارف در حد شأن فعلی کرده و از آن استفاده کند خمس ندارد، گرچه بعدا بخواهد در موارد نیاز آن را بفروشد. و همچنین اگر در خرید جهیزیه فرزندان، هزینه شود خمس ندارد.

خمس درآمد و کسب

(سؤال) دانشجویی هستم که در کانادا مشغول تحصیلم. تمام دارایی خود را فروخته و به کانادا آورده ام و با آن پول، بخشی از وسایل ضروری زندگی را تهیه

ناوبری کتاب