صفحه ۱۱۵

مسائل متفرقه روزه

(سؤال) اگر کسی با زنش در ماه مبارک رمضان جماع کند و به واسطه ندانستن مسأله شرعی به خیال خود اگر انزال منی نشود جنب نمی شود بعدا بفهمد که اشتباه کرده؛ آیا علاوه بر قضای روزه، کفاره نیز بر این زن و شوهر واجب است ؟

(جواب:) اگر جاهل قاصر بوده اند به گونه ای که یقین داشته اند این عمل جایز است و احتمال خلاف نمی دادند کفاره لازم نیست، ولی بنابر احتیاط واجب قضای روزه را بگیرند.

(سؤال) در مسائل روزه اگر در مسأله ای جاهل بوده باشیم از کجا بدانیم که جاهل مقصر بوده ایم یا جاهل قاصر؟

(جواب:) اگر در صدد یاد گرفتن مسأله نبوده و امکان آن را داشته اید، ولی مسامحه کرده و دنبال یاد گرفتن مسأله نرفته اید؛ تخلف کرده و خلاف وظیفه عمل کرده اید، پس جاهل مقصر هستید و در غیر این صورت جاهل قاصر شناخته می‎شوید.

(سؤال) اگر خانم ها در ماه مبارک رمضان وظیفه شرعی خود را انجام دهند بهتر است یا این که سعی کنند تمام ماه را روزه بگیرند ولو با استفاده از قرص و...؟

(جواب:) با توجه به این که عادت ماهانه خانم ها امری طبیعی و مطابق حکمت و مصلحت است و بسا جلوگیری مضر باشد، بجاست به وظیفه شرعی خویش عمل کرده و ایام عادت را روزه نگیرند و قضای آنها را انجام دهند.

(سؤال) آیا زن مستحاضه می‎تواند روزه قضا بگیرد؟

(جواب:) صحت آن در وسعت وقت، محل اشکال است بویژه اگر روزه استیجاری باشد.

ناوبری کتاب