صفحه ۱۱۳

باشد، به واسطه آن، اول ماه شوال (عید فطر) ثابت می‎شود.

5- حاکم شرع جامع الشرایط حکم کند که اول ماه است، ولی اگر حکم نکند و فقط نظر خود را بیان کند یا کسی بداند که حاکم شرع اشتباه می‎کند و یا کسی او را جامع الشرایط نداند نباید به آن عمل کند.

(سؤال) آیا رؤیت هلال در مناطق ایران برای کشور افغانستان کفایت می‎کند؟

(جواب:) رؤیت هلال در بلاد ایران برای بلاد شرقی مانند افغانستان کافی نیست، ولی رؤیت در بلاد شرقی برای بلاد غربی کافی است

اعتکاف

(سؤال) اگر کسی به اعتکاف برود، آیا می‎تواند برای غسل مستحب جمعه و یا نماز جمعه از مسجد خارج شود؟

(جواب:) اشکال ندارد.

(سؤال) اگر شخصی روز سوم اعتکاف را برای راهپیمایی خارج گردد، ولی در برگشت تعلل ورزد در صورتی که می‎توانسته زودتر برگردد وظیفه اش چیست ؟

(جواب:) باید اعتکاف را اعاده کند.

(سؤال) آیا در مراسم اعتکاف می‎توان روزه های آن را روزه قضا گرفت و پس از آن اعمال اعتکاف را انجام داد؟ و در این صورت روزه قضا و اعتکاف، کدام صحیح است.

(جواب:) یکی از شرایط صحت اعتکاف گرفتن روزه در ایام اعتکاف است خواه روزه مستحبی یا واجب و خواه برای خود یا به نیابت از دیگری؛ پس در فرض مذکور، روزه هایی که بابت قضای ماه مبارک رمضان گرفته اید صحیح بوده و اعتکاف شما نیز صحیح است.

تقیه در روزه

(سؤال) من یک دوست سنی دارم که واقعا شیعه شده است، ولی نمی خواهد

ناوبری کتاب