صفحه ۱۱۱

به خاطر وضع حمل و شیر دادن بچه، توان قضای روزه ماه رمضان را ندارد و عذر او تا رمضان بعدی ادامه دارد؛ آیا باید برای هر روز دو مد طعام (یکی برای نگرفتن روزه و یکی هم کفاره تأخیر) به فقیر بدهد یا یک مد کافی است ؟

(جواب:) برای اصل خوردن روزه یک مد و بنابر احتیاط واجب برای تأخیر قضا از سال اول هم یک مد طعام باید بدهد.

(سؤال) خانمی می‎دانسته که خون روز یازدهم قاعدگی خون استحاضه است، ولی نمی دانسته باید روزه اش را بگیرد و این روز را روزه نگرفته؛ آیا کفاره بر او واجب است ؟

(جواب:) اگر در ندانستن مسأله مقصر نباشد کفاره بدهکار نیست و فقط باید روزه را قضا کند.

(سؤال) خانمی در شب ماه رمضان به نیت این که قبل از اذان بیدار شده و غسل خود را انجام می‎دهد، به رختخواب رفته است. پس از نیمه شب که بیدار شده و به حمام رفته، همراه غسل، مقداری آب هم نوشیده است. وی در حالی از حمام خارج شده که خیال کرده پس از اذان صبح آب نوشیده؛ لذا روزه آن روز را باطل دانسته و افطار کرده است، آیا کفاره بر او واجب است ؟

(جواب:) اگر در ندانستن مسأله، مقصر نباشد کفاره بدهکار نیست و فقط باید روزه را قضا کند.

(سؤال) شخصی که کفاره روزه را چند سال به تأخیر می‎اندازد؛ آیا معصیت کار است ؟

(جواب:) اگر از روی مسامحه و سهل انگاری نباشد اشکال ندارد.

(سؤال) این جانب دانشجویی هستم که به عللی - دو سال اول بلوغ - تکالیفم را انجام نداده ام، اکنون هم توان ادای کفاره دو سال روزه را ندارم، چون هم فقیرم و هم توان گرفتن کفاره روزه ها را ندارم لطفا مرا راهنمایی فرمایید؟

(جواب:) اعمال عبادی نماز و روزه را باید قضا کنید و غیر عبادی که امکان جبران دارد را باید جبران کنید و هر موقع که بتوانید باید به یکی از دو طریق که در سؤال

ناوبری کتاب