صفحه ۱۱۰

وجوب امساک

(سؤال) در کدام یک از موارد زیر امساک واجب است ؟ الف: مسافری که بعدازظهر به وطن یا محل اقامت خود برسد و از اذان صبح تا آن موقع مبطل روزه انجام نداده باشد؟ ب: کسی که در یوم الشک روزه نگرفته، ولی در وسط روز یقین کند که امروز روز اول ماه مبارک رمضان است ؟ ج: روزه داری که در ماه رمضان هر روز بی اختیار قی کند؟

(جواب:) الف: روزه نیست و امساک هم واجب نیست. ب: روزه نیست ولی امساک احتراما لازم است. ج: قی کردن بی اختیار روزه را باطل نمی کند، ولی باید آنچه را وارد دهان شده فرو نبرد.

قضا و کفاره روزه

(سؤال) کسی در اوایل انقلاب در اثر حضور در کشور بیگانه و تبلیغات علیه دین دچار انحراف عقیده شده و مدتی به حساب این که به احکام اسلام معتقد نیست روزه نگرفته، اما اکنون مستبصر شده است؛ آیا با امکان قاصر بودن در زمان انحراف عقیده باز کفاره روزه ها واجب است ؟

(جواب:) بر جاهل، یعنی کسی که خیال می‎کرده است مکلف به روزه و مانند آن نیست، کفاره واجب نیست و با شک در تکلیف نیز کفاره واجب نمی شود.

(سؤال) فردی چند سالی روزه قضا دارد و یقین دارد که توان گرفتن همه روزه ها را ندارد، آیا باید شروع به گرفتن روزه ها کند یا تکلیف دیگری دارد؟

(جواب:) در فرض مذکور تا مقداری که می‎تواند و خوف ضرر ندارد باید روزه ها را قضا کند و باید قضای روزه های سال اخیر را مقدم کند.

(سؤال) با توجه به مسائل 1564 و 1583 توضیح المسائل: زنی که وضح حمل او نزدیک است و نمی تواند در ماه رمضان روزه بگیرد پس از ماه رمضان هم طبعا

ناوبری کتاب