صفحه ۱۱

مقدمه ناشر:

مجموعه حاضر بخشی از مسائل فقهی است که در طول سال های گذشته از حضرت آیت الله العظمی منتظری استفتا شده و معظم له پاسخ داده اند.

این مجلد که جلد سوم استفتائات است، همانند دو مجلد پیشین، دربردارنده بسیاری از ابواب فقهی و نیز ابواب جدید و مسائل مستحدثه می‎باشد که شماره سؤال های آنها در ادامه شماره های جلد دوم است.

ناوبری کتاب