صفحه ۱۰۹

(جواب:) اولا: حجاب منحصر به چادر نیست تا مزاحم کار شما باشد و حجاب، با پوشیدن جوراب و یک مقنعه کوچک که سرو گردن را بپوشاند محقق می‎شود. ثانیا: بر خانم ها لازم است حتی الامکان ولو با تغییر محیط و شغل، حجاب را رعایت کنند. زن متاع نفیسی است که مورد رغبت واقع شده. و عقلای جهان، متاع های نفیس و با ارزش را از چشم اغیار می‎پوشانند. ثالثا: حجاب شرط صحت نماز است، ولی شرط صحت روزه نیست، پس با فرض عدم رعایت حجاب، روزه اگر با شرایطش محقق شود صحیح است.

(سؤال) اگر بدانیم قطره هایی که به چشم می‎ریزیم به حلق می‎رسد در زمان روزه آیا می‎توان این قطره ها را به چشم ریخت ؟

(جواب:) در فرض مذکور، احتیاطا خودداری کنید مگر در صورت اضطرار که در این صورت احتیاطا آن را قضا کنید.

(سؤال) آیا روزه دار حق دارد آب بینی را از طریق سینه عمدا فرو دهد؟

(جواب:) چنانچه در فضای دهان نیاید مبطل روزه نیست.

(سؤال) آیا روزه دار مجاز است آدامس بدون قند بجود؟

(جواب:) اگر در اثر جویدن اجزا و ذراتی از آن جدا و خورده می‎شود جایز نیست و مبطل روزه است.

(سؤال) حکم نسوار کشیدن (قرار دادن ناس در دهان) در ماه رمضان در صورتی که به حلق نرسد را بیان فرمایید؟

(جواب:) تعیین موضوع شأن فقیه نیست و اجمالا این که اگر ماده ای را در دهان بگذارد، ولی چیزی از آن وارد گلو نشود برای روزه اشکال ندارد.

(سؤال) کسی که دندان مصنوعی دارد و هنگام روزه در ماه مبارک رمضان می‎خواهد دهان خود را بشوید؛ آیا پس از بیرون ریختن آب از دهان، می‎تواند آب دهان را فرو دهد یا باید دندان مصنوعی را بیرون آورد؟

(جواب:) همین که همه آب غیر آب دهان را بیرون ریخته، کافی است و بیرون آوردن دندان مصنوعی لازم نیست و می‎تواند آب دهان را فرو دهد.

ناوبری کتاب