صفحه ۱۰۸

مسائل روزه

مبطلات روزه

(سؤال) اگر روزه دار می‎داند که در صورت مسافرت با اتومبیل قی خواهد کرد؛ آیا چنین مسافرتی برای او جایز است ؟

(جواب:) در روزه واجب معین چنانچه مضطر نباشد باید از مسافرت با اتومبیل خودداری کند.

(سؤال) آیا موقعی که روزه هستیم لبهایمان را با زبان تر کنیم و دوباره که هنوز لبهایمان خشک نشده این کار را انجام دهیم روزه مان باطل می‎شود؟

(جواب:) اگر رطوبت معمولی و غیر محسوس باشد مانعی ندارد.

(سؤال) آیا فرو بردن مقداری از آب دهان که معمولا هنگام صحبت کردن به گوشه های لب آمده، برای روزه دار اشکال دارد؟

(جواب:) اگر به خارج لب و دهان نرسد اشکالی ندارد.

(سؤال) آیا تر کردن لب ها و اطراف دهان به وسیله زبان برای روزه دار اشکال دارد و اگر احیانا بعد از این رطوبتی فرو رود باعث ابطال روزه می‎شود؟

(جواب:) تر کردن لب ها و اطراف دهان اشکالی ندارد، ولی این رطوبت نباید به دهان برگردد و فرو رود.

(سؤال) بنده در فرودگاه یکی از کشورهای اروپایی مشغول به کار هستم. شرایط آن جا به نحوی است که هیچ امکان ندارد خانمی حجاب را رعایت کند، یا باید کار را کنار بگذارد و یا حجاب را رعایت نکند، ولی من مشتاق گرفتن روزه هستم و امروز دوازده روز است که با این وضع روزه می‎گیرم حکم روزه ها و وظیفه من چیست ؟

ناوبری کتاب