صفحه ۱۰۷

نماز معذور

(سؤال) پدر من در سال 1361 در جبهه جنگ، از هفت ناحیه بدنش زخمی شد و پس از مدتی به لطف خدا بهبود یافت، اما در سال 76 ترکش های آن موقع، اثر خود را کرد و به شدت مریض شد به طوری که نه تنها قوه ماسکه را از دست داده، بلکه دچار تشنج و فراموشی شده است و توان انجام تکلیف شرعی خود را ندارد، تکلیف فرزندان در مورد نماز و روزه او چیست ؟

(جواب:) اگر پدر شما به طوری حال و حواسش نامرتب است که حتی اوقات نماز را تشخیص نمی دهد نماز و روزه بر او واجب نیست، ولی اگر اوقات نماز را تشخیص می‎دهد نماز به هر کیفیتی که می‎تواند بر او واجب است، ولی قضای روزه سال هایی که در تمام طول سال مریض بوده بر او واجب نیست و باید برای هر روز یک مد طعام (750 گرم) گندم یا جو به فقیر بدهید.

(سؤال) شوهرم نماز را خیلی سبک می‎شمارد بفرمایید چگونه و از چه راهی امر به معروف و نهی از منکر در او مؤثر است ؟

(جواب:) وظیفه شما همان امر به معروف و نهی از منکر است با زبان خوش و یادآوری عوارض دنیوی و اخروی این کارها.

ناوبری کتاب