صفحه ۱۰۶

کیلومترها فاصله، تصویر زنده این رویدادها را دریافت می‎کنند لازم است نماز آیات بخوانند.

(جواب:) تنها برای کسانی که در منطقه وقوع آن آیات، ساکن هستند نماز آیات واجب است.

(سؤال) نمازهای آیات بر ذمه کسی بوده و الان می‎خواهند نیابت بدهند، آیا نایب باید هر یک از نمازها را معین کند که مثلا مال کسوف بوده یا مال زلزله و یا...؟

(جواب:) نیت نماز آیات کافی است و معین کردن مورد لازم نیست.

نماز در اماکن مقدسه

(سؤال) آیا نماز خواندن در مقام های بزرگان و ائمه (ع) چون مقام امام سجاد(ع) و... بدعت است ؟ و اگر مشروع است مدرک آن چیست و به چه نیتی باید اقامه شود؟

(جواب:) تفصیل نمازهای مذکور در کتاب "مصباح الزائر" اثر عالم بزرگ شیعه، سید بن طاوس؛ مذکور است. بهتر است این گونه اعمال به قصد رجا انجام گیرد و اساسا اعمال عبادی که در کتاب بزرگان یا بعضی از روایات غیر معتبر ذکر گردیده، اگر به امید ثواب آورده شود نمی توان آن را بدعت "که نوآوری به نام دین است" نام گذاشت.

تکتف در نماز

(سؤال) براساس روایتی از مالک، جمعی معتقدند: پیامبر اسلام (ص) نمازهای یومیه را به صورت تکتف (مثل اهل سنت) خوانده، ولی بقیه نمازهای خود را با دست باز (مثل شیعه) می‎خواندند و این را علامت نوع نماز خود قرار داده بودند. نظر شما چیست ؟

(جواب:) بر حسب اخبار معتبره مأثوره از ائمه معصومین (ع) نماز، واجب باشد یا مستحب، با تکتف (دست بسته) حرام و بدعت بوده و طبعا باطل است.

ناوبری کتاب