صفحه ۱۰۴

می‎خواند؟ اگر امام بخشی از آیات سوره ای را خواند که ما حفظ نیستیم تکلیف چیست ؟ آیا می‎توان سوره توحید را خوانده و در بقیه مدت مکث کرد تا سوره امام تمام شود؟

(جواب:) در مفروض سؤال، اقتدا کردن اشکالی ندارد، ولی باید حمد و سوره - هرچند به طور حدیث نفس - خوانده شود و لازم نیست همان سوره امام جماعت باشد و مکث کردن برای تمام شدن سوره امام نیز اشکالی ندارد.

(سؤال) با توجه به این که اهل سنت در قرائت خود یک سوره کامل نمی خوانند؛ آیا هنگام شرکت در جماعت آنان و رعایت تقیه می‎توان ساکت بود و سوره را نخواند؟

(جواب:) در هر مکانی که تقیه و شرایط آن وجود داشته باشد باید تقیه کرد و عمل صحیح است، اما در حدی که تقیه اقتضا می‎کند. بنابراین قرائت حمد و سوره را در نمازهای اخفاتیه باید بخوانند و در جهریه هم به ذهن خطور دهند.

(سؤال) با توجه به مسائل 1392 و 1394 در رساله استفتائات، آیا احتیاط در عدم تخییر بین قصر و اتمام در مسجد الحرام، مسجد النبی، مسجد کوفه، حرم ابی عبدالله (ع) وجوبی است یا استحبابی و مقصود از مساجد، مسجد قدیم است یا شامل بخش توسعه یافته هم می‎شود و مقصود از حرم ابی عبدالله (ع) فقط حائر حسینی است یا شامل بخش توسعه یافته هم می‎شود؟

(جواب:) در اماکن چهارگانه فوق گرچه تخییر است، اما در قسمت قدیم آنها قصر، مستحب مؤکد است و نسبت به بخش توسعه یافته این اماکن به احتیاط واجب نماز را شکسته بخواند. در مورد حرم ابی عبدالله هم به احتیاط واجب صرفا در حائر حسینی تخییر است.

(سؤال) ساختمان طبقه دوم مسجدالحرام کاملا روی طبقه اول نیست بنابراین بین صفوف طبقه اول و صفوف طبقه دوم فاصله وجود دارد؛ آیا برای اقتدا کردن اشکال دارد؟ در مسجدالنبی نیز بین صفوف بانوان و صفوف آقایان دیوار چوبی وجود دارد، همچنین گاه بین صف های آقایان و بانوان چندین متر فاصله است؛ آیا برای نماز جماعت اشکال دارد؟

(جواب:) در غیر مورد تقیه اشکال دارد.

ناوبری کتاب