صفحه ۱۰۰

(سؤال) انگشت بزرگ پای این جانب در جنگ تحمیلی قطع شده است؛ آیا می‎توانم امام جماعت شوم ؟

(جواب:) اشکال دارد خودداری کنید.

(سؤال) اگر تولیت مسجد با امام جماعت مخالف است؛ آیا امام جماعت شرعا مجاز به اقامه نماز جماعت می‎باشد؟

(جواب:) محل اشکال است.

(سؤال) اگر کسی اقدام به غصب محلی نماید، آیا حق اقامه نماز جماعت در آن محل را دارد؟ آیا نماز خواندن در چنین محلی جایز است ؟

(جواب:) در مفروض سؤال، جایز نیست.

(سؤال) اگر امام جماعت اقدام به غصب تولیت مسجد نماید، آیا شرط عدالت برای او جاری است ؟

(جواب:) متولی شرعی به تولیت باقی است و مزاحمت او جایز نیست؛ مگر این که از صلاحیت بیفتد و حاکم شرع او را عزل کند.

جماعت اهل سنت

(سؤال) اهل سنت که به صورت دست بسته، نماز می‎خوانند و یا به جای مسح، پاها را می‎شویند این عمل آنها از کجا ناشی می‎شود؟

(جواب:) بنابر آنچه گفته شده است منشاء دست بسته نماز خواندن بسیاری از اهل سنت این بوده که وقتی عمر با اهل فارس برخورد کرد دید آنان در مقابل رؤسا و بزرگان خود دست خود را بسته به سینه می‎گذارند، عمر از این کار خوشش آمد و دستور داد در هنگام نماز نیز که انسان در برابر خدای عالم ایستاده است دست خود را به سینه بگذارد و اما منشاء شستن پا به نظر اهل سنت، علاوه بر روایاتی که آنان به طرق خود از پیامبر(ص) نقل می‎کنند، این است که (و ارجلکم) که در آیه شریفه 6 سوره مائده: (وامسحوا برؤوسکم و ارجلکم الی الکعبین...) می‎باشد را به نصب خوانده و می‎گویند: عطف به (وجوهکم) است که در صدر آیه آمده. و مفعول

ناوبری کتاب