صفحه ۹۸

جواب: این نسبت دروغ محض است. صاحب تفسیر مجمع البیان در جلد 1 صفحه 15 فرموده است:

"اجماع علمای اسلام است که چیزی در قرآن زیاد نشده است؛ اما در مورد احتمال کم شدن چیزی از آن، گرچه روایاتی توسط عده ای از امامیه نقل شده و نیز دسته ای از اهل سنت گفته اند که در قرآن تغییرات و نقصانهایی وارد شده است، ولی اعتقاد صحیح شیعه بر آن است که تغییر و نقصانی در قرآن وارد نشده است. و سید مرتضی نیز همین اعتقاد را دارد و در جواب "مسائل طرابلسیات" مشروحا مطالبی را بیان نموده و یادآور شده است که: اعتقاد و یقین به صحیح و کامل بودن قرآن مثل یقین به شهرهای بزرگ جهان و حوادث تاریخی عالم و کتابهای مشهور دنیاست که هیچ شک و شبهه ای در آن نیست."

بلی بعضی روایات شیعه هست که بسا موهم وجود تحریف در قرآن می‎باشد، ولی نظیر این روایات در کتابهای اهل سنت نیز به چشم می‎خورد که دلالت بر تحریف قرآن می‎کند؛ از جمله در "صحیح بخاری" که از معتبرترین کتب اهل سنت است جلد 4، صفحه 179، کتاب المحاربین، باب رجم الحبلی. ضمن خبری طولانی از "ابن عباس" و او از "عمر" آمده است: "خداوند پیامبر را به حق مبعوث نمود و قرآن را بر او نازل کرد و از جمله آیاتی که بر او نازل شد، آیه "رجم" یعنی سنگسار نمودن بود؛ و این آیه را خواندیم و درک کردیم و خوب حفظش نمودیم، پیامبر(ص) طبق این آیه بعضی افراد زنا کار را سنگسار نمود، ما هم بعد از او چنین کردیم؛ ولی می‎ترسم در اثر گذشت زمان روزگاری کسی بگوید به خدا قسم ما چنین آیه ای را در قرآن نیافتیم..."؛ شما ملاحظه کنید (با توجه به این که چنین آیه ای در قرآن وجود ندارد) چگونه بر طبق نظر خلیفه دوم یک آیه از قرآن کریم ساقط شده است.در رابطه با رد نظریه تحریف قرآن نکات بیشتری در جواب بعضی سؤالات آینده آمده است.

(سؤال 1184) یکی از اسباب وجوب سجده، قرائت آیات سوره های عزائم است؛ چنانکه در باب 42 ابواب "قرائة القرآن" (جلد 6 وسائل، صفحه 240، چاپ آل البیت)

ناوبری کتاب