صفحه ۹۶

مسائل قرآن

(سؤال 1180) نظر مبارک در مورد قرائت قرآن بر طبق دستگاه موسیقی چیست ؟ توضیح آن که هفت مقام مشهور از دستگاه موسیقی است که قراء مصری براساس آن آیات قرآن را تلاوت می‎نمایند و اخیرا بین قراء ایرانی نیز مرسوم گشته و حتی کلاسهای تدریس در این مورد دایر و به افراد آموزش می‎دهند.

جواب: در اخبار وارده نسبت به قرائت قرآن با صدای خوب تأکید شده است؛ و از حضرت امام باقر(ع) نقل شده: "رجع بالقرآن صوتک، فان الله عزوجل یحب الصوت الحسن یرجع فیه ترجیعا" یعنی "قرآن را با گرداندن صدا در حلق بخوان؛ زیرا خداوند صدای خوب را دوست دارد." ولی از طرف دیگر از رسول خدا(ص) نقل شده که فرمودند: "اقرئوا القرآن بألحان العرب و أصواتها و ایاکم و لحون أهل الفسق و أهل الکبائر" یعنی: "قرآن را با لحن و صدای عرب بخوانید و از خواندن آن با لحن و صدای مربوط به اهل فسق و گناه پرهیز نمایید."

و در حدیث دیگر وارد شده: "ان القرآن نزل بالحزن، فاقرئوه بالحزن" یعنی "قرآن با حزن نازل شده، پس با حزن آن را قرائت کنید." بنابراین باید قرآن با صدا و نت مناسب معنویت و هدایت قلوب خوانده شود، نه با صدا و نت مناسب با مجالس لهو؛ و برای یادگرفتن تنظیم صدا و نت مناسب اگر از آلات تنظیم صدا استفاده شود مانعی ندارد؛ ولی نواختن آلات در وقت خواندن قرآن نظیر سرودهای معمولی ممکن است بی احترامی به قرآن تلقی شود.

(سؤال 1181) در بعضی از روایات از تفأل به قرآن مجید نهی شده است؛ اولا: آیا این روایات صحیح و قابل اعتماد است ؟ و ثانیا: بر فرض صحت روایات، فرق بین تفأل و استخاره به قرآن چه می‎باشد؟

ناوبری کتاب