صفحه ۹۳

جواب: غیر از غسل حیض و استحاضه و نفاس، غسل جنابت نیز بر زن واجب می‎شود. و معمولا غسل جنابت بر زن وقتی واجب می‎شود که عمل جنسی با او انجام شود، چه از جلو و یا از عقب؛ بدین گونه که دخول واقع شود، هر چند منی خارج نشود.

و اگر فرضا زنی با خود یا با شوهر خود بازی کند و بدون دخول منی از او خارج شود نیز برحسب آنچه از روایات استفاده می‎شود غسل بر او واجب می‎گردد، هر چند کمتر اتفاق می‎افتد.

و اگر زن و مرد با هم بازی کردند بدون دخول و فقط از مرد منی خارج شد غسل بر مرد واجب می‎شود، ولی بر زن واجب نیست.

با تماس با بدن میت پس از سرد شدن و قبل از غسل میت نیز غسل بر مرد و زن واجب می‎گردد.

(سؤال 1174) در یک مصاحبه تلویزیونی از یکی از فقهای لبنان از علت این که ایشان استمناء را برای زنان جایز می‎داند سؤال شد و ایشان در پاسخ اظهار داشتند: علت صدور این فتوا این است که مقصود از روایاتی که دلالت بر حرمت استمناء دارد مردها هستند، زیرا ایشان از کارشناسان مربوطه و پزشکان متخصص تحقیق نموده و آنان نظر داده اند که از زنان منی خارج نمی شود. نظر حضرتعالی چیست ؟

جواب: اینجانب بر چنین نظری از پزشکان متخصص واقف نشده ام. از طرفی روایات زیادی دلالت دارد بر این که از زن همچون مرد منی خارج می‎شود و بر او غسل واجب خواهد شد، هر چند شوهر با او نزدیکی نکرده باشد. (وسائل، ج 1، باب 7 از ابواب جنابت). بلی در این رابطه روایات معارضی نیز وجود دارد که فقهای ما به آنها عمل ننموده و اعراض کرده، و یا توجیهاتی نموده اند، و از آن جمله این است که آنها را بر فرضی حمل کرده اند که منی زن از محل خود منتقل و در داخل فرج مستقر شده و به فضای بیرون نرسیده باشد.

و در گذشته زنی با خجالت و حیا از من سؤال نمود که او در دوران جوانی کرارا با خود بازی می‎نموده و با شهوت از او منی خارج می‎شده و سپس آرام می‎گرفت. البته

ناوبری کتاب