صفحه ۹۰

(سؤال 1159) در دبیرستان خانمی در سخنرانی گفت: گاهی فکرهایی برای جوانها پیش می‎آید که موجب غسل می‎شود. من مقصود او را متوجه نشدم؛ آیا این مطالب صحیح است ؟

جواب: یکی از محرمات برای زن و مرد استمناء است؛ یعنی کاری بکنند که از آنان منی خارج شود. بعضی فکرهای شیطانی و تصور صحنه های تحریک آمیز ممکن است موجب خروج منی گردد. پس برای کسی که می‎داند اگر چنین افکار و تصوراتی را به خود راه دهد منی از او خارج می‎شود حرام است مرتکب شود. البته در زنها کمتر چنین اتفاقی می‎افتد و اگر رطوبتی هم در چنین مواقعی پیدا شود تا علامات منی را نداشته باشد حکم منی را ندارد.

(سؤال 1160) ترک نیت در وضو و غسل یا قسمتی از آنها و یا عدم توجه، موجب بطلان و لزوم اعاده آنها خواهد بود یا خیر؟

جواب: همین که به قصد وضو یا غسل مشغول شستن دست و صورت یا بدن می‎شود کافی است؛ و توجه به نیت در بین لازم نیست.

(سؤال 1161) جنابت بر اثر تخیل و تصور و دیدن عکس یا فیلم، استمناء حرام محسوب می‎شود و موجب غسل خواهد شد یا خیر؟

جواب: بلی اگر می‎داند که به سبب تخیل یا تصور یا دیدن فیلم انزال منی می‎شود استمناء است و نزول منی به هر جهت باشد موجب غسل می‎باشد.

(سؤال 1162) آیا رنگ خودکار و ماژیک و غیره برای وضو و غسل مانع حساب می‎شود؟ و اگر بعد از نماز متوجه شد حکمش چیست ؟

جواب: هر رنگی اگر جسمیت نداشته باشد که مانع رسیدن آب به پوست بدن گردد، و فقط عرفا رنگ باشد اشکالی ندارد.

(سؤال 1163) کسی که پنج روز اول از زمان عادت ماهانه را خون می‎بیند ولی خون در داخل می‎باشد و به بیرون نمی آید چه حکمی دارد؟ آیا باید حتما خون خارج شود تا حکم حیض جاری شود یا صرف وجود خون در داخل حکم حیض دارد؟

جواب: اگر بکلی خون هنوز خارج نشده حکم حیض را ندارد؛ ولی اگر خارج شده ولی دوام ندارد در حالی که باطن آلوده است حکم حیض دارد.

ناوبری کتاب