صفحه ۸۷

(سؤال 1145) چنانچه در اثر بازی، مرد احساس کند چیزی وارد مجرا شده و برای این که بفهمد منی وارد مجرا شده است یا نه ادرار نماید، تکلیف او چیست ؟

جواب: اگر نداند به همراه ادرار منی خارج شده یا نه و نشانه های خروج منی را که در رساله توضیح المسائل بیان شده احساس نکرده باشد، غسل واجب نیست.

(سؤال 1146) بعضی از بانوان بر اثر ملاعبه به حد انزال می‎رسند و یقین می‎کنند که جنب شده اند ولی رطوبتی از آنها خارج نمی شود، تکلیف آنها چیست ؟ و آیا اصلا خروج رطوبت در بانوان شرط جنابت است ؟

جواب: در صورتی که منی خارج نشود با فرض عدم تحقق دخول، غسل واجب نمی شود.

(سؤال 1147) آیا وضو گرفتن و یا غسل جنابت قبل از رسیدن وقت نماز به قصد نماز درست است یا نه ؟

جواب: ظاهرا درست است.

(سؤال 1148) دختری بالغ مدت یک ماه روزه ماه رمضان و نیز نمازهای واجب را انجام داده و پس از یک ماه مادر دختر متوجه لکه هایی خون بر شلوار دختر می‎شود که پس از جستجو و تفحص دختر می‎گوید که این خون قبل از ماه رمضان دیده شده، تکلیف این دختر چیست ؟

جواب: اگر یقین کند که خون استحاضه کثیره یا متوسطه بوده که باید غسل می‎کرده و نکرده نمازهایش را باید قضا کند؛ ولی روزه هایش اگر مقصر در ندانستن مسأله نباشد قضا ندارد. همچنین است اگر یقین به حیض بودن پیدا کرد؛ جز این که قضای نماز روزهایی که یقینا حائض بوده است واجب نیست.

(سؤال 1149) شخصی متوجه وجوب غسل مس میت نبوده و بر او چنین غسلی واجب شده و انجام نداده است، در این بین غسل مستحبی انجام داده و با آن نماز خوانده و روزه گرفته، آیا قضای آنها لازم است ؟

جواب: کافی بودن غسل مستحبی از آن محل اشکال است و بنابر احتیاط واجب باید به نیت غسل مس میت غسل کند و نمازهایی که بعد از مس میت خوانده قضا کند؛

ناوبری کتاب