صفحه ۸۶

مسائل غسل و وضو

(سؤال 1141) یکی از راه های جلوگیری از آبستنی استفاده از ابزار درون رحمی است و این ابزار در بعضی از بانوان موجب خونریزی می‎شود؛ آیا این خونریزی رگل (حیض) محسوب می‎شود؟ و اگر بیش از مدت رگل طول بکشد، بقیه ایام چه حکمی دارد؟ و آیا اصل این عمل جایز است ؟

جواب: اگر خون زخم نباشد، احکام حیض و استحاضه که در رساله های عملیه مذکور است جاری می‎باشد؛ و عمل مذکور در صورتی که مستلزم عمل حرامی مانند نگاه یا لمس نامحرم و یا عقیم شدن نباشد اشکال ندارد.

(سؤال 1142) بانویی که مدت ده تا بیست روز عادت ماهانه اش عقب افتاده و نمی داند که حامله است، آیا می‎تواند از طریق آمپولهای مخصوص رگل (حیض) شود؟

جواب: اگر به منظور اسقاط حمل محتمل باشد حق ندارد؛ و اگر نیاز به معالجه داشته باشد و معالجه متوقف بر آن باشد اشکال ندارد.

(سؤال 1143) بعضی از بانوان در سفر حج برای پیشگیری از عادت ماهانه قرص می‎خورند، گاهی با خوردن قرص باز هم عادت می‎شوند و به وسیله آمپول از ادامه عادت جلوگیری می‎کنند؛ در این صورت آیا حکم طهارت از حیض را پیدا می‎کنند؟ و آیا می‎توانند وارد مسجدالحرام شده و نماز طواف را به جا آورند؟

جواب: با فرض پاک شدن، حکم غیرحائض را دارند.

(سؤال 1144) چنانچه زن و شوهر در اثر بازی و شوخی تحریک شوند، ولی چیزی از آنان خارج نشود - گرچه مرد احساس کند چیزی وارد مجرا شده - تکلیف آنها چیست ؟

جواب: ملاعبه زن و شوهر با یکدیگر اشکال ندارد؛ و تا زمانی که منی از آنان خارج نشده تکلیفی ندارند.

ناوبری کتاب