صفحه ۸۳

مسائل مربوط به میت

(سؤال 1130) با توجه به جدا بودن کار مغز و قلب، آیا از بین رفتن امواج مغزی و کار آن دلیل بر مرگ است یا ملاک از بین رفتن امواج قلب و کار آن است ؟ و چه زمانی احکام میت مانند ارث، وصیت و عده وفات جاری می‎شود؟

جواب: تا زمانی که یقین به خروج روح از تمام اعضای بدن پیدا نشده، احکام میت بر او جاری نمی شود؛ مگر غسل مس میت که علاوه بر مرگ، بر سرد شدن تمام اعضای میت توقف دارد.

(سؤال 1131) در صورتی که ضرورت داشته باشد علت مرگ یک شخص - به طور مثال برای تشخیص قاتل او - مشخص شود، آیا مجازیم جسد وی را در پزشکی قانونی تشریح نماییم ؟ و اگر دفن شده، آیا مجاز به نبش قبر و بررسی جسد می‎باشیم ؟

جواب: اگر حاکم شرع جامع الشرایط از جهت اهمیت موضوع، لزوم تشریح را احراز کند و دستور تشریح بدهد اشکال ندارد؛ و در غیر این فرض جایز نیست و دیه هم دارد. و دیه آن - چه مرد باشد یا زن - دیه جنین کاملی است که روح در آن دمیده نشده باشد؛ پس اگر جنازه را سر ببرند یا کاری انجام دهند که اگر زنده بود موجب قتل او می‎شد باید یک دهم دیه کامله را بپردازند؛ و دیه بریدن اعضای او به نسبت دیه خود اوست. و باید دیه را برای خود میت در وجوه خیریه مصرف کنند.

(سؤال 1132) میتی که وصیت نکرده مرا در کجا دفن کنید، آیا ورثه او می‎توانند قبر را شکافته و جسد او را به مشهد مقدس ببرند؟

جواب: مشکل است.

(سؤال 1133) آیا می‎شود میت را - به گونه مصریان قدیم - در دیوار دفن کرد، درصورتی که موجب هتک میت نشود؟

جواب: مشکل است.

ناوبری کتاب