صفحه ۸۲

(سؤال 1128) فاضلاب هایی که مسلم النجاسة هستند بعد از این که توسط کارخانه کود شیمیایی تصفیه می‎شوند و در کانال های کشاورزی صاف و زلال می‎شوند، آیا پاک هستند یا نجس ؟

جواب: محل اشکال است.

(سؤال 1129) اگر کف پا یا کفش انسان نجس باشد، آیا با راه رفتن روی برف یا زمین مرطوب پاک می‎شود یا خیر؟

جواب: برف و زمین مرطوب پاک کننده نجاست کف پا و کفش نیستند.

ناوبری کتاب