صفحه ۷۶

قدرت اطلاع داشته باشد تا بتواند احکام کلی آنها را - در مسائلی که مرتبط با آنها می‎باشد - متناسب با زمان از قرآن و سنت استنباط نموده و حق را از باطل جدا نماید. در اصول کافی از امام صادق (ع) نقل شده که فرمودند: "العالم بزمانه لا تهجم علیه اللوابس."کلینی، اصول کافی، ج 1، ص 27. (کسی که به زمان خود آگاه باشد، حوادث زمان او را غافلگیر نمی کند.) و خلاصه کلام این که بدون شناخت مسائل و امور سیاسی هر زمان، نمی توان در مسائل مربوط به آنها اظهار نظر فقهی کرد؛ زیرا اظهار نظر در هر موضوعی بدون شناخت موضوع و حدود آن صحیح نیست.

(سؤال 1107) یکی از مسائل مهم مربوط به زنان طلبه، "مرجعیت زنان" است و این که آیا زنان مجتهد می‎توانند برای دیگر زنان یا عموم زنان و مردان مرجع تقلید باشند؟ در صورت امکان به این پرسش پاسخ فرمایید.

جواب: تفصیل در نامه نمی گنجد، ولی به طور اجمال: با جداکردن مسأله افتاء و تقلید از دو منصب ولایت و قضاوت و توجه به خصوص مسأله افتاء و تقلید، اگر دلیل بر جواز تقلید از مجتهد، اخبار مأثوره از ائمه (ع) باشد ممکن است ادعا شود اخبار مأثوره از مجتهد زن منصرف است و شک در حجیت ملازم با عدم حجیت است. ولی ظاهرا عمده دلیل بر مسأله تقلید بناء و سیره عقلای جهان است بر مراجعه جاهل در هر رشته و فن به متخصص و اهل خبره آن فن؛ همان گونه که در علم پزشکی و سایر علوم و صنایع تخصصی انجام می‎شود، بدین گونه که جاهل به متخصص و کارشناس مراجعه می‎کند با وثوق و اطمینان به تشخیص او عمل می‎کند. بر این اساس نزد عقلای جهان مرد و زن تفاوت ندارند؛ زیرا ملاک، تخصص و اعلمیت اوست در آن رشته.

(سؤال 1108) اگر بپذیریم که جمیع مجتهدین جامع الشرایط افرادی عالم و پاک هستند و استنباطهای خود از احکام دین را بر اساس یک عمر مطالعه و تحقیق و نه بر اساس هوای نفس در قالب فتاوای خود ارائه می‎کنند و علی القاعده هیچ حکمی از مراجع تقلید نباید برخلاف اسلام باشد که بدین ترتیب مقلدین دو مرجعی که نسبت به یک موضوع

ناوبری کتاب