صفحه ۶۶

جواب: قضای آنها واجب است و اگر در یاد گرفتن علامات بلوغ کوتاهی کرده، بنابراحتیاط کفاره روزه ها را هم بدهکارست؛ ولی اگر طبعا قاصر بوده و تقصیری در بین نبوده، کفاره واجب نیست.

(سؤال 1070) آیا ممکن است پسری ده ساله در شرایط آب و هوایی ایران بالغ شود؟

جواب: بله ممکن است و اتفاق هم افتاده است.

(سؤال 1071) آیا تغییر جنسیت که قهرا موجب تغییر در تکلیف می‎شود جایز است یا نه ؟

جواب: اگر معالجه انسان متوقف بر آن باشد اشکال ندارد.

(سؤال 1072) نوجوانی که هنوز رشد طبیعی به حد بلوغ را پیدا نکرده، اگر نعوذ بالله با استمناء منی از او خارج شود، آیا بالغ می‎شود یا نه ؟

جواب: خروج منی یکی از علائم بلوغ است. و در فرض سؤال مکلف به تمام احکام می‎شود.

(سؤال 1073) نظر شما درباره ازدواج دختران نه ساله که مجلس تصویب کرد چیست ؟

جواب: بنابر مشهور نزد فقهای شیعه سن بلوغ دختر تمام شدن نه سال قمری است، و بر این امر اخبار معتبره وارده از اهل بیت (ع) دلالت دارد. و بر حسب تاریخ معتبر ازدواج رسول خدا(ص) با عایشه و ازدواج حضرت امیر(ع) با حضرت زهرا(س) چنین بوده است. و نوعا رشد و تمایل جنسی در دختران پیش از پسران پدید می‎آید. و در عربستان نوعا دختران در نه سالگی دارای رشد جسمی و روحی بودند، و در غیر مناطق گرمسیر نیز بسیار این امر مشاهده می‎شود، بویژه با وضع تمدن امروز و زمینه رشد فکری در جوامع بشری معاصر. ولی اگر فرضا دختر دارای رشد و تشخیص نبوده و ازدواج به مصلحت او نباشد جایز نیست، و لازم است از آن جلوگیری شود. برای تفصیل مسأله می‎توان به کتاب "حجر" از کتاب جواهر مجلد 26 صفحه 38 مراجعه نمود.

ناوبری کتاب