صفحه ۵۹

افتخارات اسلام است که در دوران جاهلیت و توحش که تفاخر به مال و نژاد و حسب و نسب و قومیت یک سنت تاریخی و ریشه دار برای آنان بود، اسلام با همه تفاخرهای ارتجاعی مخالفت کرد و ملاک برتری را کرامت و تقوا و فضایل انسانی اعلام نمود. و بالاخره روایت مذکور، علاوه بر این که سند آن صحیح نیست، متن آن هم خلاف واقع و هم مخالف عقل می‎باشد و اعتباری ندارد. در تورات فقط "حام" ذکر شده، ولی در این روایت "یافث" نیز به آن اضافه شده است. در تورات فعلی داستانهایی راجع به پیامبران الهی ذکر شده که قطعا دروغ است، و این اسرائیلیات متأسفانه در روایات ما نیز نفوذ کرده است.

(سؤال 1064) 1 - عثمان به لحاظ شخصی چه جور آدمی بود؟

2 - چه طور صحبت می‎کرد؟

3 - دوستانش چه جور آدمهایی بودند، و دولتش چه افرادی بودند؟

4 - سابقه او چه طور بود؟ و رابطه او با اصحاب رسول الله (ص) چگونه بود؟

5 - شیوه حکومتش چگونه بود؟

6 - چه عواملی باعث ایجاد نارضایتی از او شد؟

7 - چرا نارضایتی ها تشدید شد و به قتل رسید؟

جواب: عثمان بن عفان قریب چهل و هشت سال قبل از هجرت متولد شد. پدرش عفان فرزند عاص بن امیه بود، بنابراین از طایفه بنی امیه است، و در حقیقت خلافت بنی امیه از او شروع شد. وی از پیشگامان در پذیرش اسلام و از جمله افرادی است که به جهت آزار مشرکین از مکه به حبشه هجرت نمود و در زمره کاتبان وحی نیز به شمار می‎رود. تا قبل از خلافت همچون بسیاری از اصحاب معمولی رسول خدا(ص) بود، و همطراز با امثال سلمان و ابوذر و عمار و مقداد نبود.

از نظر روحی دارای طبع ملایم بود، ولی شجاع و با اراده نبود، تجمل گرا بود و برخلاف ابوبکر و عمر لباس فاخر می‎پوشید، سخنان او از نظر فصاحت و بلاغت امتیاز و برجستگی خاصی نداشت. به نقلی او هنگامی که انتخاب شد خواست خطبه

ناوبری کتاب