صفحه ۵۷۹

جواب: سایت و سی دی های ذکر شده و نرم افزارهای آنها نظیر حق اختراع و حق چاپ مالیت عرفی دارند، و هر گونه اخلال در سایت و یا استفاده از سی دی ها با شکستن قفل آنها بدون اجازه مؤسسه تنظیم کننده شرعا حرام و موجب تضییع حقوق دیگران و ضمانت آور است.

(سؤال 2599) آیا پیوستن ایران به کنوانسیون رفع تبعیض از زنان را خلاف شرع می‎دانید یا خیر؟ اگر آری، دلیل قرآنی آن چیست ؟ و اگر خیر، باز دلیل درون دینی شما چیست ؟

جواب: مجرد پیوستن به کنوانسیون نامبرده و شرکت در جلسات آن - اگر مستلزم رأی دادن به مصوبه های مخالف احکام قطعی اسلام نباشد - اشکال ندارد (نظیر عضویت ایران در سایر مجامع بین المللی). بلکه بجاست ایران و سایر کشورهای اسلامی در این گونه مجامع شرکت کنند و در مشترکات با سایر ملل هماهنگ شوند و قاطعانه از احکام قطعی اسلام در موضوعات خاص دفاع نمایند، و با منطق و استدلال ثابت کنند که برخی تفاوتهای وارده در اسلام نسبت به زنان براساس تفاوت طبیعی و سازمانی زنان است و ناشی از ظرافت مخصوص زن و متناسب با لطافت جسم و روح و تمایلات درونی او می‎باشد؛ و در حقیقت ارفاقی است نسبت به زن با ملاحظه سازمان جسمی و روانی او، نه تبعیض و محروم نمودن او از حقوق خود.

به اعتقاد ما احکام اسلام گزاف و بدون مصالح نیست، بلکه تابع مصالح و مفاسد واقعی است که بسا عقول ساده انسانها از درک آنها قاصر است. نوعا هر یک از کشورهای جهان نیز دارای فرهنگ و سنت های خاصی می‎باشند که جزو بافت هویت آنها می‎باشد و ناچارند آنها را رعایت نمایند، و با این وضع عضویت در مجامع جهانی را نیز پذیرفته و در مشترکات با آنان هماهنگ می‎باشند.

عدم شرکت در کنوانسیون ها و سازمانهای بین المللی انزوای سیاسی را در پی دارد و طبعا به ضرر کشور تمام می‎شود.

(سؤال 2600) در سایت جنابعالی جوابیه ای مبنی بر نظر آن جناب در مورد استفاده از ماهواره و اینترنت مشاهده نمودم، حال با توجه به در نظر گرفتن سن و سال و مجرد و

ناوبری کتاب