صفحه ۵۷۸

شود حریص می‎شود.) سپس نوبت به "تلویزیون"، "ویدئو" و بعد به "ماهواره" و اینک به "اینترنت" رسیده است و قشرهایی از جامعه با آنها مخالفت می‎کنند و در این جهت اصرار دارند؛ غافل از این که اگر از این آلات و ابزار بسا سوءاستفاده می‎شود، ولی در تربیت جامعه و پیشرفت علم و فرهنگ و اخلاق و آگاهی و اقتصاد نیز بهره های بسیاری از آنها برده می‎شود.

این که با ابزار و آلات مفید مبارزه کنیم کار غلطی است و اثر معکوس دارد؛ ابزار و آلات که گناه ندارند و مبارزه با آنها یک حرکت غیرعلمی و قسری موقت است. و با وسعت ارتباطات جهانی امروز و استقبال جهان از آنها تحریم آنها جز شکست و عقب ماندگی در پی ندارد، بلکه باید آنها را توسعه داد و تکمیل نمود؛ ولی لازم است دانشمندان و نخبگان و رهبران جامعه آنها را در مسیر صحیح قرار دهند و برای آنها برنامه های خوب و سازنده و با ارزش تهیه نمایند، و در راه پیشرفت علم و فرهنگ و بالابردن سطح آگاهی مردم و منافع مادی و معنوی جامعه آنها را به کارگیرند، و با تبلیغات صحیح و عاقلانه - و نه آمرانه و خشونت بار - جامعه را متوجه سوءاستفاده ها نمایند. و اگر کسانی علنا و در خارج از منازل شخصی سوءاستفاده می‎کنند جلوی آنها را بگیرند. از همه نعمت های الهی ممکن است سوءاستفاده شود، آیا ما باید با همه نعمت های خداوند - به بهانه سوءاستفاده از آنها - مبارزه کنیم و آنها را تحریم نماییم ؟!

(سؤال 2598) مستدعی است حکم شرعی دو موضوع زیر را بیان فرمایید:

الف - آیا سایت که اخیرا اختراع شده است شرعا مالیت دارد؟ و اخلال در رمزی که به وسیله آن از سایت استفاده می‎شود جایز است یا خیر؟

ب - سی دی هایی تنظیم و رایج شده که حاوی نرم افزارهای علمی و کاربردی در رشته های مختلف علوم و از جمله رشته های عقاید، فقه، تفسیر و حدیث می‎باشد؛ و برای استفاده از آنها قفل هایی به وسیله تنظیم کنندگان آنها به کاربرده شده و بدون آن معمولا استفاده از آن سی دی ها مشکل یا غیرممکن است. ولی بعضیها با ترفندهای خاصی بدون اجازه و رضایت مؤسسه تنظیم کننده آنها قفل مزبور را از بین می‎برند و آنها را تکثیر می‎نمایند، آیا این عمل شرعا جایز است ؟

ناوبری کتاب