صفحه ۵۷۲

پیامبران خود را با دلایل روشن فرستادیم، و با آنان کتاب و مقیاس حق نازل کردیم تا مردم عدالت را اجرا نمایند؛ و آهن را نازل کردیم که در آن صلابت شدید و منفعت ها برای مردم می‎باشد.)

برحسب مفاد این آیه، هدف از فرستادن انبیا اجرای عدالت اجتماعی است و پشتیبان آن صلابت آهن یعنی اسلحه می‎باشد.

و بالاخره هدف از جهاد اسلامی اجرای عدالت و رفع فتنه و دفاع از معارف حقه و حقوق اجتماعی انسانهاست، نه کشورگشایی.

در کتاب جهاد وسائل از امام پنجم (ع) راجع به حدود جهاد نقل شده: "و اول ذلک الدعاء الی طاعة الله من طاعة العباد، و الی عبادة الله من عبادة العباد، و الی ولایة الله من ولایة العباد... و لیس الدعاء من طاعة عبد الی طاعة عبد مثله."وسائل الشیعه، ج 11، ص 7، باب 1 از ابواب جهاد العدو، حدیث 8. (اولین حد جهاد، دعوت به اطاعت و پرستش و ولایت خداست در برابر اطاعت و پرستش و ولایت بندگان خدا... نه دعوت به رهاکردن اطاعت بنده ای و اطاعت از بنده ای دیگر.)

4 - و اما راجع به ارتداد، اولا باید توجه شود که تفتیش در عقاید و اعمال مردم حرام است؛ و اصل اولی سلامت و برائت انسانهاست؛ و ما هیچ گاه حق نداریم بدون دلیل روشن مردم را متهم نماییم، و یا به وسیله شنود یا تفحص، عقاید و اعمال مردم را جستجو کنیم. خداوند می‎فرماید: (و لا تجسسوا)سوره حجرات (49): آیه 12. (تجسس و تفتیش نکنید.) و همان گونه که خداوند "ستارالعیوب" است بندگان خدا نیز باید عیوب یکدیگر را بپوشانند، و حق ندارند آنها را فاش نمایند و به اصطلاح افشاگری کنند.

ولی آزادی انسانها نباید موجب تجاوز به حقوق دیگران شود؛ و براین اساس تجاهر به ارتداد و فسق و پرده دری و هتک مقدسات مردم و تضییع حقوق آنان و آلوده کردن محیط سالم جامعه، به حکم عقل و شرع ممنوع است. اسلام هیچ گاه کفار را مجبور به پذیرش دین نمی کند و می‎دانیم که اصولا دین و عقیده با اکراه به دست نمی آید، (لا اکراه فی الدین)سوره بقره (2): آیه 256. ولی شخص مسلمان سابقه دار در اسلام اگر علنا مرتد

ناوبری کتاب