صفحه ۵۶۲

(خون مسلمان هیچ گاه از بین نمی رود.) و این تعلیل در روایات دیگری نیز مذکور است. و هر چند محل کلام را نمی توان بر مورد فرار قیاس نمود زیرا در مورد فرار قاتل مقصر است و تبدیل به دیه طبیعی است، ولی عموم تعلیل اقتضا می‎کند که در مورد سؤال نیز به دیه تبدیل شود؛ بنابراین احوط راضی کردن اولیای مقتولین است.

(سؤال 2583) اگر یکی از شهود بر قتل عمد و دیگری بر اصل قتل شهادت دهد و قاتل بر نفی قتل عمد قسم بخورد، آیا قتل شبه عمد ثابت می‎شود؟

جواب: حکم شبه عمد جاری است.

(سؤال 2584) اگر کسی بدن میت را آتش زد، دیه آن چه مقدار است ؟

جواب: به طور کلی دیه بدن بی روح انسان و قطع و جرح اعضا و جوارح او یک دهم دیه بدن حی و قطع و جرح اعضای حی است؛ باید دید سوزاندن بدن میت چه اندازه نسبت به اعضا و جوارح او مؤثر بوده است، و به همان اندازه حساب نمود.

(سؤال 2585) آیا کسی که ناخواسته باردار شده و شرایط داشتن فرزند را ندارد جایز است بچه خود را سقط کند؟ با توجه به این که او تازه ازدواج کرده و به آمریکا برای تحصیل رفته و از نظر اقتصادی وضعیت خوبی ندارد.

جواب: پس از انعقاد نطفه در رحم سقط آن حرام است و دیه هم دارد؛ و هر چه زمان بیشتر بر آن بگذرد گناه آن بیشتر و دیه آن هم بیشتر می‎شود. و اگر چهارماهه شده و روح در آن دمیده باشد سقط آن حکم قتل یک انسان را دارد.

شما با توکل به خداوند هم درس بخوانید و هم به زندگی زناشویی خود ادامه دهید و دست به گناه نزنید؛ خدابزرگ است و روزی دهنده و حلال مشکلات؛ و بچه نور چشم و پاره تن شماست. خیالات شیطانی را از خود دور نمایید.

(سؤال 2586) در قانون مجازات اسلامی دیه قتل خطا و نیز دیه جراحت (موضحه)به زخمی که سفیدی استخوان دیده شود "موضحه" می‎گویند. و جنایت های زیادتر از آن را بر عهده عاقله مجرم می‎داند؛ و نیز در ماده دوازده این قانون دیه را مجازات محسوب می‎کند.

ناوبری کتاب