صفحه ۵۶۰

(سؤال 2576) گرفتن خسارت مازاد بر دیه از صدمه زننده - مثل هزینه درمان و دوران نقاهت صدمه دیده - چه حکمی دارد؟

جواب: اگر دیه تعیین شده برای معالجه و جبران خسارت کافی نباشد، ظاهرا گرفتن مازاد تا معالجه کامل حاصل شود مانعی ندارد.

(سؤال 2577) ماهنامه دادرسی وابسته به سازمان قضایی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در شماره نهم خود نظرات فقهی تعدادی از فقها را در باب جواز مطالبه ضرر و زیان مازاد بر دیه شرعی آورده است. استدعا دارد حضرتعالی برای غنای مجموعه نظرات فقهی در این باره نظریه خود را مرقوم فرمایید.

جواب: ظاهرا تعیین دیه برای عضو به منظور جبران خسارت بوده و در آن اعصار معالجه عضو برفرض امکان علاج بیش از مقدار دیه را نیاز نداشته، ولی اگر معالجه و جبران عضو به مقدار بیشتری نیاز داشته باشد جانی مقدار زاید را نیز باید بدهد. اتلاف خواه اتلاف مال باشد یا اتلاف شخص یا اتلاف عضو، ضمان آور است. و بالاخره بنابر احتیاط واجب اکثرالامرین را باید بدهد.

و برای استدلال بر این امر آیه شریفه (فمن اعتدی علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدی علیکم)سوره بقره (2): آیه 194. (پس هر کس به شما تجاوز نمود، می‎توانید مانند آن، او را مجازات کنید.) کافی است؛ زیرا اعتداء شامل تجاوز به مال و شخص و عضو خواهد بود. و مقصود از "مثل شیی" ارزش آن است؛ و ارزش هر چیز به حسب زمان و مکان و شرایط تفاوت دارد، والله العالم.

(سؤال 2578) ایراد ضرب و جرح با رضایت مجنی علیه چه حکمی دارد؟ کشتن انسانی با رضایت خود او چگونه است ؟

جواب: جایز نیست، و بر فرض وقوع دیه ندارد.

(سؤال 2579) خودزنی و خودآزاری چه حکمی دارد؟

جواب: جایز نیست.

ناوبری کتاب