صفحه ۵۴۰

سؤال 1 - چه مواردی جزو مقدسات اسلام است ؟

سؤال 2 - اهانت شامل چه مواردی است ؟ آیا اگر کسی بگوید پیامبر(ص) یا امام علی (ع) این مسأله را خوب نفهمیده اند (نعوذبالله) یا اشتباه کرده اند، یا با شرایط زمانی ما آنها نمی توانند الگو باشند، آیا از مصادیق اهانت است ؟

سؤال 3 - تشخیص اهانت به عهده کیست ؟ قاضی، عرف خاص یا عرف عام ؟

سؤال 4 - چگونه اهانت می‎تواند مشمول حکم ساب النبی (ص) شود؟ آیا حکم ساب النبی (ص) حکم خاص نیست ؟ سؤال 5 - اگر کسی پیش از صدور حکم از اهانت و یا سبی که کرده است نادم شود، چه حکمی دارد؟

جواب: در رابطه با ماده 513 قانون مجازات اسلامی:

اولا - مقصود از "سب" ناسزاگویی و فحش دادن است؛ و شامل هر اهانتی نمی شود و مجازات اعدام منحصر در ساب النبی (ص) نیست، بلکه سب امامان معصوم (ع) و سب فاطمه زهرا(س) نیز، بلکه سب همه انبیاء الهی مشمول این حکم می‎باشد، به شرط این که:

الف - سب در حال اختیار نه اکراه و در حال عادی نه عصبانیت شدید و فشار روحی و یا جنون آنی انجام شود.

ب - از راه بینه شرعی یا اقرار در دادگاه صالح و در محیط آزاد ثابت شود، نه در محیط زندان و ترس و بازجویی.

ج - اجرای حکم توسط دادگاه دارای آثار منفی مهم نباشد.

ثانیا - اعدام هر چند در مورد سب حد شرعی است، اما اگر ثبوت آن در دادگاه صالح با اقرار باشد - نه با بینه - حاکم اسلامی می‎تواند گذشت نماید.

و سایر اهانتها حرام و موجب تعزیر می‎باشند، و چون هدف از تعزیر تأدیب و تنبه طرف و دیگران می‎باشد، نسبت به انواع اهانت و مرتکب آن و موارد آن و شرایط زمانی و مکانی متفاوت است. و مجازات آن دارای مراتبی است، از موعظه و تخویف و تهدید و بی اعتنایی شروع می‎شود تا نوبت به مراتب بالاتر برسد، و تشخیص آن

ناوبری کتاب