صفحه ۵۲۱

حد افساد

(سؤال 2503) آیا "افساد فی الارض" به لحاظ شرعی، موضوع حد شرعی مستقل از محاربه است ؟

جواب: در عنوان "افساد" - نه از نظر لغت و نه از نظر مصطلح قرآنی و روایی و فتاوای فقها - قید سلاح اخذ نشده است؛ هر چند بر همه افراد "محارب" عنوان "مفسد" نیز صادق است. همچنین شرط "اخافة الناس" نیز در عنوان "افساد" و در "مفسد" لحاظ نشده است. عدم اعتبار سلاح و اخافة در عنوان افساد با تتبع در آیات قرآنی به خوبی روشن می‎شود؛ از جمله آیه 73 از سوره یوسف به نقل از برادران حضرت یوسف (ع): (قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض) (آنان - براداران یوسف - گفتند: به خدا سوگند شما می‎دانید که ما هرگز برای افساد به سرزمین شما نیامده ایم.) و آیات دیگر.

کلمه "فساد" در برابر صلاح و سلامت است. و ظاهرا مقصود از عنوان "افساد فی الارض" که در آیه 33 سوره مائده به آن اشاره شده است، انجام هر عملی است که مسیر عادی و سلامت امنیتی یا اخلاقی یا اقتصادی جامعه را بر هم زند و موجب تباهی در نظام آن گردد. هر چند ایجاد هر فسادی گناه و جرم است و طبعا استحقاق حد یا تعزیر یا توبیخی را شرعا در پی دارد، ولی کلمه "یسعون" و قید "فی الارض" که در آیه محاربه در سوره مائده آمده است، حکایت از فساد خاصی می‎کند که ضرر آن تنها متوجه شخص گناهکار نیست، بلکه سلامت عادی یک مجتمع انسانی را بر هم می‎زند.

ماده "سعی" دلالت می‎کند بر تلاش و دویدن برای افساد، و هیأت فعل مضارع دلالت دارد بر اصرار و تداوم؛ و هیچ گاه برای حکایت از انجام یک گناه معمولی چنین تعبیری معمول نیست، بلکه غلط است.

در این جهت که آیا نسبت بین دو عنوان "محاربه" و "افساد فی الارض" تباین است

ناوبری کتاب